Zorgverzekeringskantoor ontkent onzorgvuldigheid met privacy-gegevens op BonaireVRIJDAG, 13 APRIL 2012

KRALENDIJK — Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) ontkent dat zij onzorgvuldig omgaat met privacy-gegevens van patiënten. Behalve dat er strikte procedures zijn voor het afhandelen van de medische uitzendingen, heeft iedere ZVK-medewerker een geheimhoudingsplicht.

Dat stelt het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) in een reactie op een publicatie, waarin het zorgkantoor ervan wordt beticht onzorgvuldig om te gaan met privacy-gegevens van de patiënten op Bonaire. Indien de patiënt vindt dat zijn rechten worden geschonden, waaronder ook valt dat een ambtenaar de geheimhoudingsplicht heeft geschonden, dan kan de patiënt een klacht indienen tegen de desbetreffende medewerker, aldus het ZVK.

Verwijzing

Volgens het ZVK gaat de verzekerde in geval van een verwijzing eerst naar de huisarts. Die bepaalt of specialistische zorg nodig is en verwijst de patiënt naar de specialist. De arts geeft een verwijsbrief mee voor de specialist. De huisarts of de verzekerde maakt de afspraak.

Indien de specialist niet op Bonaire aanwezig is, wordt de verzekerde naar Curaçao, Aruba of Colombia verwezen.

Uitzendingprocedure

Alle aanvragen voor medische uitzending worden eerst beoordeeld door de zogenoemde indicatiecommissie. Wanneer een verzekerde wordt verwezen naar een specialist buiten Bonaire, die geen contract heeft met het ZVK, dan moet het hoofd van het ZVK toestemming geven voor die medische uitzending.

De huisarts vraagt die toestemming aan door het zogeheten ‘toestemmingsformulier’ in te vullen en naar het ZVK sturen. Op dit formulier dient de huisarts te motiveren waarom de patiënt naar een niet-gecontracteerde specialist moet gaan. Dit formulier komt terecht bij de medisch assistent van het ZVK en deze neemt de toestemmingsaanvraag met alle discretie in behandeling. Deze medewerker laat de toestemmingsaanvraag toetsen op medische noodzakelijkheid door de indicatiecommissie.

De indicatiecommissie bestaat uit drie artsen. Zij adviseren het hoofd op basis van de medische aspecten van de uitzending. De commissie toetst de medische gegevens niet meer, maar slechts of de uitzending in het verzekerde pakket valt. Alle partijen die met de toestemming omgaan hebben een geheimhoudingsplicht. Zodra besloten is of er wel of geen toestemming wordt gegeven krijgt de huisarts hierover bericht. Indien de toestemming is gegeven volgt de procedure van medische uitzending.

Medische uitzending

Voor de medische uitzending vult de huisarts een ‘aanvraagformulier medische uitzending’ in en zendt dit naar het ZVK. Op dit formulier worden vermeld de persoonsgegevens van de patiënt, de specialist waarnaar wordt doorverwezen, het toestemmingsnummer, datum en tijdstip van de afspraak en bankgegevens van de verzekerde. De bankgegevens zijn nodig in verband met het storten van de daggeldvergoeding door het ZVK.

De verzekerde kan na het tonen van zijn identiteitsbewijs zijn ticket ongeveer drie dagen van te voren afhalen bij het reisbureau of de vliegmaatschappij.

Formulieren

Bij bezoek aan een specialist buiten Bonaire dient de verzekerde de verwijsbrief van de huisarts mee te nemen. Daarin communiceert de huisarts met de specialist over de diagnose van de patiënt. Die brief krijgt het ZVK niet in handen. Verder neemt de patiënt de garantiebrief mee. Daarin staat uitsluitend dat het ZVK garant staat voor de medische kosten van de verzekerde. Met deze brief kan de specialist bij het ZVK factureren.