Zorgverzekeringskantoor BES int teveel uitbetaalde daggeldvergoedingMAANDAG, 24 SEPTEMBER 2012

KRALENDIJK — Binnenkort start het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) van de Rijksdienst Caribisch Nederland met een actie, om het geld dat teveel betaald is aan daggeldvergoeding bij medische uitzending, terug te vorderen.

Wie meer heeft ontvangen dan waar hij of zij recht op had, krijgt de kans om binnen 10 dagen na terugkeer zelf bij het Zorgverzekeringskantoor langs te gaan om een regeling te treffen voor het terugbetalen. Gebeurt dit niet, dan zal ZEK het bedrag per brief terugvorderen.

Cliënten die voor een medisch behandeling uitgezonden worden buiten Caribisch Nederland hebben recht op daggeldvergoeding. Dit wordt in de vorm van een voorschot uitbetaald aan de rechthebbende. Het gebeurt regelmatig dat het voorschot hoger is dan de werkelijke daggeldvergoeding voor die medische uitzending. Dit komt omdat de uitzending korter duurt dan was gepland. Wordt bijvoorbeeld een cliënt voor vijf dagen medisch uitgezonden naar Aruba of Curaçao en blijkt dat de cliënt na bezoek aan een specialist na drie dagen al terug mag naar huis, dan is er twee dagen teveel aan daggeldvergoeding uitgekeerd. Het teveel uitgekeerde dient terug te worden betaald.

Van een beperkte groep waarvan het bekend is dat ze te veel daggeldvergoeding hebben ontvangen, zal het ZVK binnenkort beginnen met het terugvorderen van de te veel betaalde daggeldvergoeding. Deze groep zal per brief geïnformeerd worden hoeveel ze moeten terug betalen en hoe. Cliënten krijgen de mogelijkheid om in termijnen terug te betalen indien zij niet in 1 keer kunnen terugbetalen. Het terugvorderen van daggeldvergoeding heeft geen invloed op toekomstige medische uitzendingen en daggeldvergoeding.