Zorgvervoer gegarandeerd in Suriname

DE WARE TIJD:

30/08/2012

Paramaribo - Mensen met een beperking zijn zeker tot december verzekerd van speciaal vervoer. Achterstallig geld is gestort op rekening van het transportbedrijf Cobus. Zelfs compensatie voor september is uitbetaald, verklaart directeur Julien Dijksteel tegenover de Ware Tijd. Voor een duurzame oplossing van problemen rondom het zorgvervoer worden komende maand presentaties gehouden voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Suggesties van de doelgroep worden ook meegenomen.

De bedoeling is om vanaf januari 2013 een duurzame oplossing te brengen in het zorgvervoer. Dijksteel legt uit dat nu gereden wordt voor marktconforme tarieven. Abonnees betalen een vast bedrag en het ministerie zorgt voor de aanvulling. De ritten zijn bedoeld voor dagopvang, woon- en werkverkeer. Taxiritten en doktersbezoeken zijn niet inbegrepen, weet Dijksteel. Naast mensen met een beperking worden ook seniorenburgers getranspor- teerd door zijn bedrijf.

Een delegatie geleid door Aniel Koendjbiharie bood vorig jaar al een petitie aan parlementsvoorzitter Jenny Simons aan. Zij pleitte voor continuering van het zorgvervoer. Die problemen zijn nu opgelost.-.

Plannen
De Cobus-directeur heeft zelfs ideeën voor continuïteit van het zorgvervoer. Hij licht een tipje van de sluier. Een mogelijkheid is inschrijvingen te houden onder vervoersbedrijven voor onderhoud van verschillende trajecten. Een model zoals bij onderwijs waarbij vervoerders alleen leerlingen uit één bepaalde buurt transporteren. “We moeten proberen om iets goeds op poten te zetten, waarbij er geen stagnaties zijn”, redeneert Dijksteel.

De leiding van het vervoersbedrijf had aangekondigd vanaf 1 september te stoppen. Financieel was het niet haalbaar om de dienstverlening te continueren.

Door dit besluit dreigde de doelgroep nog verder geïsoleerd te raken.

“Een opluchting voor ons, want wij zaten met de handen in het haar”, reageert Aniel Koendjbiharie. Hij is voorzitter van stichting Wan Okasi die belangen van mensen met een beperking behartigt. Vooral personen met een baan waren radeloos. “Je werkt al om te kunnen overleven en dan zou door het wegvallen van abonnementsvervoer meer betaald moeten worden.” Bij Cobus krijgen passagiers kortingen voor sommige activiteiten.

Onlangs heeft de belangengroep bezoek gehad van de vaste commissie Sociale Zaken in het parlement. Voorzitter Marinus Bee heeft beloofd een oplossing te brengen voor problemen van deze personen.