Zorgraad heeft ‘hoge’ verwachting van SZF

14/01/2017

PARAMARIBO - “We kijken uit naar transparantie, toegankelijkheid en kwaliteit. Voor de Zorgraad is het een grote uitdaging”, zegt Anjanie Ganput, voorzitter van de Zorgraad, zonder nadere uitleg. Ze deed haar uitspraak naar aanleiding van recente ontwikkelingen bij de Stichting Staatsziekenfonds (SZF).

De Zorgraad is belast met het toezicht op en de handhaving van de Wet Nationaal Basiszorgverzekering en is tevens het adviesorgaan van de regering. Deze heeft in de tweede helft van 2016 de Nationale Basiszorgverzekering (BZSR), de verzekering van cliënten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en hoogwaardigheidsbekleders, overgeheveld naar het SZF. Hierdoor is bij het fonds meer dan 80 procent van de Surinamamse bevolking die een gezondheidsverzekering heeft, verzekerd.

De raad is donderdag door de directie van het fonds nader ingelicht over onder meer de stand van zaken bij het SZF. Ganput praat over een vruchtbaar gesprek met het fonds, maar er zijn nog zaken waarover duidelijkheid moet komen. Daarom volgt binnen niet al te lange tijd een vervolggesprek. Ganput benadrukt dat de raad alles op de voet probeert te volgen en vast te leggen. Hiernaast proberen we in onze brugfunctie gesprekken te voeren en adviezen te geven." Het SZF blijkt niet alleen aandacht te hebben voor de verzekerden. De directie heeft donderdag daarom de raad gevraagd wat die van plan is met de groep die zich nog heeft laten verzekeren.

Ganput: "De raad heeft vorig jaar staatsbesluiten voorbereid en doorgestuurd naar de onderraad, die ervoor moet zorgen dat de besluiten worden doorgeleid naar de Staatsraad." Ze zijn bedoeld om de burgers die niet verzekerd zijn en werkgevers die hun personeelsleden nog niet verzekerd hebben te dwingen dat wel te doen. De Zorgraad probeert te achterhalen wat er van de ontwerp- staatsbesluiten terecht is gekomen. Op 18 februari houdt de Zorgraad een openbare zitting.

Bron: de Ware Tijd, Suriname