‘Zorgpas zegt niet meer zoveel over recht op AZV Aruba’WOENSDAG, 14 MAART 2012

ORANJESTAD — Nationale zorgverzekeraar AZV blijft om praktische redenen zorgpassen uitgeven met een geldigheidsdatum, ondanks dat een rechter vorig jaar in twee rechtszaken oordeelde dat een verlopen zorgpas geen reden is om de vergoeding van ziektekosten te weigeren. Het is dus aan de zorgverlener om bij een verlopen pas goed te controleren of de patiënt wel of niet rechtmatig verzekerd is. Een zorgpas op zich zegt dus niet meer zoveel over het recht op AZV.

AZV verloor vorig jaar in oktober en november twee rechtszaken die door patiënten waren aangespannen omdat zij vanwege een verlopen zorgpas hun ziektekosten niet vergoed kregen. De rechter oordeelde in beide gevallen dat nergens in de wet een geldigheidsduur staat voor het bewijs van inschrijving. En dus is een verlopen zorgpas geen reden om vergoeding te weigeren. AZV-woordvoerder Joost van de Kamp vertelt dat er na het vonnis van de rechter intern is overlegd over wat te doen met de datum op de zorgpassen. “Er is voor gekozen om toch een datum op de zorgpas te blijven printen. Maar deze datum zegt dus niets over de geldigheidsduur van de ziektekostenverzekering en daarmee is een zorgpas dus ook niet meer echt een bewijs van recht op AZV”, erkent de woordvoerder. “Want iemand die met een verlopen zorgpas bij een huisarts, apotheek of andere zorgverlener komt, kan nog steeds recht op vergoeding hebben. Het gaat er om of degene bij ons staat inschreven én dus wettelijk recht heeft op AZV.”ORANJESTAD — Nationale zorgverzekeraar AZV blijft om praktische redenen zorgpassen uitgeven met een geldigheidsdatum, ondanks dat een rechter vorig jaar in twee rechtszaken oordeelde dat een verlopen zorgpas geen reden is om de vergoeding van ziektekosten te weigeren. Het is dus aan de zorgverlener om bij een verlopen pas goed te controleren of de patiënt wel of niet rechtmatig verzekerd is. Een zorgpas op zich zegt dus niet meer zoveel over het recht op AZV.

Controle door zorgverlener

Zorgverleners moeten dus, zeker bij patiënten die met een verlopen zorgpas komen, goed controleren of de eigenaar van de zorgpas nog steeds staat inschreven als verzekerde. Die controle is overigens geen probleem en gebeurt al vanaf het moment dat de zorgpas werd ingevoerd, aldus Van de Kamp. “Zorgverleners kunnen de zorgpas swipen of via het polisnummer dat op de pas staat in de administratie van AZV de inschrijving verifiëren.” Die controle gebeurt veelal buiten het zicht van patiënten, maar de zorgverleners hebben die apparatuur wel.

De AZV-woordvoerder vertelt dat zorgverleners na het vonnis van de rechter via een brief op de hoogte zijn gebracht van de gewijzigde situatie. Dat heeft volgens hem niet tot problemen of onduidelijkheden geleid.

Stok achter de deur

De reden dat de zorgverzekeraar er toch voor kiest om de zorgpassen te blijven voorzien van een geldigheidsdatum, komt omdat AZV ‘een stok achter de deur wil blijven houden’. “AZV heeft het liefst dat verzekerden na verloop van tijd wel een nieuwe pas komen halen. Bij het afhalen van een nieuwe pas worden de inschrijfgegevens gecontroleerd en kan bijvoorbeeld een adreswijziging of een verandering van huisarts correct in de administratie van AZV worden bijgehouden. Als verzekerden niet meer de noodzaak hebben om de pas te laten vernieuwen, wordt dat contact moeilijker. Door op de pas een datum te zetten, hebben mensen toch de neiging om wel een nieuwe pas te gaan halen.” De woordvoerder geeft nog een reden. “De zorgpas slijt natuurlijk, de pasfoto kan vervagen of de magneetstrip kan slechter gaan werken. Ook dat is een reden om de geldigheidsdatum in acht te nemen.” De woordvoerder heeft niet het idee dat het aantal bezoekers bij AZV voor een nieuwe zorgpas is afgenomen na de uitspraak van de rechter. “Volgens mij komen mensen nog steeds gewoon hun nieuwe zorgpas ophalen als de datum is verstreken.”