Zorginstellingen Suriname uitgehold door personeelskosten

DE WARE TIJD:

24/02/2012

Paramaribo -Zorginstellingen voor mensen met een beperking, worden uitgehold door hoge personeelskosten. De wanhoop nabij wordt er nu aangeklopt bij de overheid om deze kosten over te nemen. Geld is een grote belemmering voor deze instanties, die constant bezig zijn financiën binnen te krijgen, waardoor onvoldoende aandacht is voor kwalitatieve zorg.

Dit blijkt uit onderzoek van Sanne Saam, afgestudeerd pedagoog aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij hield gisteren een presentatie voor minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).

Uit Saams onderzoek blijkt verder dat onder meer uitbreiding van de zorg en activiteiten (therapieën) tot de grootste verbeterpunten horen. Van november 2011 tot en met januari van dit jaar heeft Saam bij acht zorginstellingen onderzoek gedaan naar de kwaliteit en kwantiteit van de huidige zorg voor mensen met een beperking. Vaststaat dat die omhoog moet, omdat gezinnen de dupe worden van onvoldoende kwalitatieve zorg.

Financiën

Sommige instellingen komen niet rond en willen zelfs sluiten, zegt Saam. Naast subsidie moeten verzorgingshuizen het doen met donaties, ouderbijdragen en eigen voorzieningen. De mr. Huber Stichting en Matoekoe hebben specifiek aangegeven dat zij alleen met meer financiële middelen open kunnen blijven. De acht instanties bieden hulp aan 228 cliënten, terwijl er 81 wachtenden zijn. Gemiddeld zijn de salarissen van het personeel rond de 500 SRD inclusief ziektekosten. “Maar de mensen lopen weg”, zegt Leny Hardenboom, coördinator van de Stichting Gehandicapten in Suriname (Stigesu). Op jaarbasis krijgt Stigesu ongeveer 175.000 SRD. “Als de personele kosten door Sozavo worden overgenomen zijn de problemen voor een groot deel opgelost”, zegt Hardenboom.

Weigeren inzage

Minister Amafo zegt, dat de situatie correct is weergeven door Saam. “Maar niet iedere keer als er moord en brand wordt geschreeuwd door de instellingen, is het de schuld van de overheid. Sommige organisaties hebben niet de potentie om administratieve verplichtingen jegens de overheid op tijd in orde te maken”, zegt de bewindsvrouw. Dit jaar nog wordt een workshop gehouden over het subsidiebeleid. Dat de personeelskosten de grootste kostenpost zijn, is bekend, maar het efficiëntievraagstuk speelt een belangrijke rol. Verder wil de Staat ervoor waken dat het overnemen van personeelskosten wordt gebruikt om in overheidsdienst te komen. De minister zegt, dat de regering beslist of er extra geld komt voor deze instellingen en of er mensen in overheidsdienst worden genomen.

Beleid voor mensen met een beperking is complex. Zich bewust van problemen in het veld, wordt dit jaar nog de Dienst Gehandicaptenzorg versterkt met drie maatschappelijk werksters. Om een goed beeld te krijgen van het werkelijke beeld gaat Sozavo participeren in de Census. Maar Amafo waarschuwt dat wat jaren fout is gegaan, niet in één dag kan worden opgelost.

Verder heeft Sozavo ook aandacht voor de huisvestingsproblematiek van deze groep. Volgens Marian van Cats, beleidsmedewerker op Sozavo, zijn er ongeveer 16 instellingen die zorgen voor mensen met een beperking. Van dit aantal bieden negen 24-uurs zorg en acht alleen dagopvang. Ze legt uit, dat sommige personeelsleden wel op de loonlijst staan van Sozavo en Minov.