Zorginstelling krijgt niet hele AOV

7 februari 2017

Kralendijk - Zorginstellingen krijgen sinds 1 januari niet meer de hele AOV-uitkering van de bewoners.

Een deel van de ouderdomsuitkering gaat naar de gepensioneerden zelf of hun wettelijke vertegenwoordigers, zodat zij hun persoonlijke uitgaven zelf kunnen regelen. Het zogenoemde zaken kleedgeld bedraagt op Bonaire 59 dollar per maand, op Saba 71 dollar en op Sint Eustatius 72 dollar. Hetzelfde geldt voor de weduwenen wezenuitkering (AWW).

De wet is gewijzigd omdat mensen in de instellingen problemen ondervonden door het lage zaken kleedgeld dat ze via de instellingen kregen uit de algemene onderstand, namelijk 8 dollar per twee weken. De AOVen AWW-uitkeringen gingen in hun geheel naar de instellingen.
Volgens de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) betekent de wetswijziging dat er door de bewoners van zorginstellingen voortaan minder een beroep hoeft te worden gedaan op de algemene onderstand of op anderen.

Voor de zorginstellingen is de wijziging budgetneutraal. De tehuizen zullen hun bewoners informeren over de nieuwe regeling voor zaken kleedgeld en hoe deze wordt uitgekeerd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao