Workshop Information Governance op CuracaoZATERDAG, 13 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — Information Governance is een vrij nieuwe term binnen het beheren van informatie, die dateert uit 2008. Op 25 en 26 oktober houdt MTC Services haar derde workshop RIMXXI met als thema ‘Information Governance’.

Adviesbureau Gartner beschrijft Information Governance als de specificatie van de beslissingsrechten en een verantwoordingskader om gewenst gedrag te stimuleren in waardering, creatie, opslag, gebruik, archivering en vernietiging van informatie.

Het beheren van informatie is van strategisch belang voor een organisatie en vormt een cruciaal onderdeel van good governance. Aan de hand van vastgelegde informatie verantwoordt een organisatie zich immers voor haar handelen tegenover de recht- en bewijszoekende, krijgt het inzicht in de eigen bedrijfsprocessen en verwerft het de nodige managementinformatie waarmee de bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Door alle veranderingen rondom digitalisering is het belang van een goede information governance groter dan ooit.

Op 25 oktober wordt een dialoog gehouden waarbij zeven deskundigen hun visie en de toekomst van information governance op Curaçao zullen presenteren, waaronder informatiebeveiliging, de verwachting, audit & accountability, informatie levencyclus, holistische benadering, tools en implicatie cloud computing. Hierna zullen deelnemers met elkaar in dialoog gaan over de ontwikkelingen op het gebied van information governance en hoe deze het beste gemanaged kan worden.

De workshop wordt geopend door Steven Martina, voorzitter van de Caribbean Foundation for Information Governance. De workshop wordt vervolgd met de aanzet voor het formuleren van een Information Governance-beleid binnen een organisatie.