Workshop cyclus Openbaar Lichaam Bonaire groot succesZATERDAG, 24 MAART 2012

KRALENDIJK — In aanwezigheid van gezaghebber Lydia Emerencia en de secretaris van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) Nerrt Gonzalez werd de laatste workshop over het onderwerp Integriteit en Arbeidsethiek georganiseerd door het OLB en gefinancierd door Usona donderdagmiddag afgesloten. Het doel was een goede functionering van het overheidsapparaat te bewerkstelligen.

Het overheidspersoneel kreeg informatie over de aanpak van situaties die zich zouden kunnen voordoen tijdens de uitoefening van hun taken. Zij werden tevens gemotiveerd te waken over hun integriteit tijdens het werk. De laatste cursus over het onderwerp Integriteit werd verzorgd door KPMG vertegenwoordigd door Senior Advisor Elaine Oleana en Gionario ‘Gio’ Pietersz.

Men ging in op integriteit en arbeidsnormen. De omgang met collega’s werd behandeld. Ook werd gesproken over de houding die men moet aannemen wanneer druk wordt uitgeoefend door een diensthoofd of een cliënt.