Wijziging aanvraag werkvergunning op ArubaVRIJDAG, 16 DECEMBER 2011

ORANJESTAD — De aanvraagprocedure voor een werk/verblijfvergunning is aangepast. Toelatingsorganisatie Dimas laat weten dat alle aanvragers van een vergunning die gekoppeld is aan een baan, schriftelijke goedkeuring van de arbeidsdirectie DPL moeten indienen. Een uitzondering is alleen nog mogelijk als de aanvrager kan bewijzen dat DPL langer over de procedure (acht weken) doet dan daarvoor staat. De wijziging gaat per 1 januari in. Dan vervallen dus ook de uitzonderingsregels voor de functies en omstandigheden die tot dan toe werden gehanteerd. Die regels hielden in dat de aanvrager zonder de normale procedure te doorlopen direct een verklaring van DPL meekreeg waarin geen bezwaar werd gemaakt tegen de werkvergunning. Dimas laat verder weten dat ze ook hard werkt aan de eigen afhandeltermijnen bij vergunningsaanvragen. De overheidsdienst wil aanvragen voor een eerste verblijfsvergunning binnen maximaal zes weken afhandelen en vergunningen vernieuwen moeten binnen vier weken klaar zijn.