Wet Minimum Uurloon niet geldig voor ambtenaren

17/01/2017

PARAMARIBO - Ambtenaren worden niet gerekend tot de groep werknemers waarvoor de minimum uurloon (WMU) wet van toepassing is . Volgens het ministerie van Arbeid zijn alle wetsproducten waarop zij toezicht moet houden op hun naleving, wetten die slechts van toeppassing zijn op de private sector en niet op ambtenaren. Dit meldt het ministerie donderdag in een persbericht.

Het ministerie wijst erop dat de wet is niet van toepassing op deze groep en dat de conclusie dat de Wet Minimum Uurloon door de overheid wordt genegeerd onjuist is. Met betrekking tot het begrip werkgever wordt zowel in deze wet als in het Surinaams Burgerlijk Wetboek niet bedoeld de overheid als werkgever. Het is de Personeelswet die betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen de overheid en de ambtenaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast is met de uitvoering van deze wet. Minister Moestadja van Arbeid zal ondanks het onderscheid dat gemaakt word tussen ambtenaren en werknemers aandacht vragen binnen de Raad van Ministers vragen voor een menswaardig bestaan van alle werkenden.

Bron: de Ware Tijd, Suriname