Wet Bloedvoorziening aangenomen in Suriname

DE WARE TIJD:

20/06/2012

Paramaribo - Assembléeleden hopen dat met de goedkeuring van de wet Bloedvoorziening, het korps bloeddonoren in Suriname zal groeien. Deze wet is gisteren met 37 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblée (DNA).

Zowel Carl Breeveld (DOE), Winston Jessurun (NF/DA’91) als Ricardo Panka (MC/NDP) hoopt dat er meer mensen naar de Bloedbank zullen stappen om bloed te doneren nu de veiligheid en bescherming zijn gegarandeerd bij wet. Na de gevraagde wijzigingen en correcties door het parlement, is de wet kamerbreed aangenomen. Ook de zorgpunten van de commissie van rapporteurs belast met de wet, zijn in de memorie van toelichting opgenomen. De 24 nieuwe artikelen houdende wet zal volgens de minister van Volksgezondheid, Michel Blokland, meer transparantie en duidelijkheid bieden aan de gezondheidszorg. Zoals de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Theo Vishnudath, eerder al had aangegeven in gesprek met de Ware Tijd, is de aanname van deze wet van groot belang om de kwaliteit van de gezondheidssector in Suriname te verbeteren.

Waar enkele parlementariërs eerder er op wezen dat het geven van bloed vrijwillig moet zijn, pleitte Jessurun, lid van de commissie van rapporteurs, ervoor om toch in de wet op te nemen dat in bijzondere gevallen donoren wél betaald worden.

Blokland antwoordde hierop dat er in gevallen waarbij bijvoorbeeld een calamiteit zich voordoet, dan wel overwogen kan worden om kosten van donoren te dekken. Hierin kon Jessurun zich echter niet terug vinden.

Controle

De stap na aanname van de wet is het benoemen van een raad bestaande uit minimaal vijf personen die het ministerie en de bloedorganisaties zal bijstaan en begeleiden. DOE-fractieleider Breeveld attendeerde de bewindsman erop dat niet te lang gewacht moet worden met het instellen van de raad, die volgens hem een belangrijke rol speelt.

Het DNA-lid haalt aan dat meestal na aanname van wetten de controle uitblijft. Blokband voerde aan dat er nog statuten geslagen moeten worden alvorens er overgegaan kan worden tot het benoemen van de raad. “We zijn ermee bezig en willen het werkelijk gauw afmaken”, aldus de minister. Naast deze raad komt er ook een raad die de tarieven van de gezondheidssector zal vaststellen.

Over deze raad bevestigt Blokland dat er binnen een maand minimaal vijf mensen benoemd zullen worden. Ondanks aanname van de wet moet de minister volgens Jessurun meer duidelijkheid brengen in het punt van aansprakelijkheid. Jessurun benadrukt dat er goed gekeken moet worden wie aansprakelijk gehouden moet worden als het slachtoffer wordt benadeeld.

Hij geeft aan dat er enkele stappen genomen worden alvorens het bloed bij de patiënt komt. Hierdoor slaat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering op niets, meent Jessurun. Blokland bevestigt dat Suriname niet bekend is met deze verzekering en zal hij erop toezien dat goed wordt onderzocht wie verantwoordelijk is wanneer een bloedtransfusie mislukt.