Werkdruk spoedeisende hulp Academisch Ziekenhuis Paramaribo steeds groter

DE WARE TIJD:

21/09/2012

Paramaribo - De werkdruk op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo wordt steeds groter. Steeds meer patiënten die geen acute hulp nodig hebben, melden zich aan voor behandeling. Op een dag worden soms tweehonderd mensen geholpen. Fauzia Poese, arts tevens medisch coördinator op de SEH, roept de samenleving op om zich niet voor allerlei aandoeningen te wenden tot de ‘eerste hulp’.

“Ik heb graag dat de samenleving begrip toont voor onze werkdruk. Voor bepaalde patiënten heb je meer tijd nodig en wanneer het enorm druk is, kunnen wij ons werk niet naar behoren doen. We willen graag eenieder helpen naar tevredenheid, maar we vragen de gemeenschap ook om goed te overwegen voordat ze zich op de SEH aanmelden”, vraagt de arts. “We willen zoveel mogelijk tijd besteden aan mensen die daadwerkelijk acute hulp nodig hebben”, aldus Poese.

Knelpunten

Volgens de arts zijn er verschillende redenen waarom de mensen er eerder voor kiezen om naar de SEH te gaan. “Ze denken dat de huisarts hen niet grondig zal onderzoeken”, weet Poese. Daarnaast kunnen patiënten op bepaalde momenten niet naar de huisdokter, omdat die gesloten is. “We hebben de huisartsen al gevraagd om langer open te blijven. Als dat gebeurt zal de druk hier minder worden.”

Ook het feit dat bij de SEH slechts SRD 30 aan ‘drempelkosten’ moet worden betaald, is voor de meeste mensen zonder een verzekering een hulp. “Bij particuliere huisartsen betalen ze veel meer voor een consult. Dit bedrag mogen ze ook wel achteraf betalen, terwijl ze dat bij de huisarts niet kunnen.”

Daarnaast speelt de doorstroom van patiënten naar het beddenhuis ook parten. In de weekenden loopt dit aantal wel op tot twintig. Door de week is het minder, omdat een deel verder verwezen wordt naar andere ziekenhuizen. “Wanneer er nog geen plek vrij is op de zaal, blijven de patiënten hier liggen.

Dit zorgt ook voor overbelasting, omdat zij dezelfde zorg die zij op de zaal zouden krijgen hier ook krijgen.”

Werken met codering

Om de steeds groter worden de patiëntenstroom naar de SEH beter te beheersen, is in juni het triage-systeem ingevoerd. Dit houdt in dat een patiënt zich bij binnenkomst eerst registreert bij de balie, waarna triage-verpleegkundigen die speciaal daarvoor zijn opgeleid de registratie verder behandelen. Door middel van vragen en observaties zal de verpleegkundige de ernst van de klachten beoordelen en die verder indelen in bepaalde cijfercodes die allemaal een wachttijd hebben. Zo betekent het cijfer 1, dat een patiënt direct geholpen wordt, terwijl 2 wil zeggen dat geprobeerd wordt de patiënt binnen tien minuten te helpen. De wachttijd loopt verder op tot één uur bij cijfer 3 dat staat voor urgent, terwijl cijfer 4 voor standaard wordt aangetekend met een wachttijd van twee uurtjes. Cijfer 5 is niet urgent en betekent dat de patiënt binnen vier uren geholpen kan worden, als het niet druk is.

Voor patiënten betekent de invoering van het triage-systeem een betere dienstverlening, verzekert Poese. “Ze krijgen gelijk een beter inzicht over hoe lang ze moeten wachten voordat ze geholpen worden.” Hoewel het doel van het systeem is de doorstroom van patiënten te verbeteren, geeft de triage nog geen garantie dat de wachttijd in alle gevallen korter zal zijn. Daarnaast zijn er ook gevallen waarbij gewacht moet worden op bloeduitslagen en röntgenonderzoeken. Om het probleem te verhelpen zou het ideaal zijn als elke burger een verzekering zou hebben.

Het aantal bezoeken aan de SEH nam de laatste tijd toe. Het afgelopen jaar werden ruim 46.000 patiënten geholpen. Zowel de minister van Volksgezondheid als de directeur is op de hoogte van dit probleem. Zij zijn nu druk doende na te gaan hoe dit op te vangen. “We weten dat het om een probleem gaat dat niet van de ene op de andere dag kan worden opgelost.”.