Werkbezoek Monumentenfonds

10 mei 2017

Oranjestad - De directeur van Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA), Anne Witsenburg, heeft samen met projectleider Joost Saris een werkbezoek gebracht aan Nederland. Het was een druk bezoek met een volle agenda. Op het programma stond een ontmoeting met vertegenwoordigers van Monumentenfonds Curaçao en Stichting Monumentenzorg Curaçao.

De organisaties spraken over samenwerking ten aanzien van het leggen en onderhouden van contacten. Samen gingen ze langs bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Amersfoort om van gedachten te wisselen over mogelijke methoden om het probleem aan te pakken van het vocht en het zout in veel oude constructies op de eilanden.

Tijdens het werkbezoek gingen Witsenburg en Saris langs bij SUS Ateliers, de afdeling van Hogeschool Rotterdam die geregeld studenten voor een stage naar Aruba laat gaan. Ze hadden daar een ontmoeting met onlangs afgestudeerde jongeren die op Aruba zijn geweest, maar ook met jongeren die hun afstudeerproject op Aruba willen doen. Samen met Gevolmachtigde minister Juan David Yrausquin gingen Witsenburg en Saris naar de Hogeschool Rotterdam en TU Delft om jongeren te informeren over Aruba.

Tijdens het bezoek hebben de vertegenwoordigers van SMFA contact gehad met verschillende media en hen geïnformeerd over de ontwikkelingen op Aruba wat betreft monumenten- zorg. Een bijzonder interview was dat met het tijdschrift Herenhuis, waarvan een redacteur naar Aruba was geweest en in de volgende editie artikelen schrijft over Arubaanse monumenten. Een belangrijke ontmoeting was die met de nieuwe directeur van het Nationaal Restauratie Fonds Aruba.

In het verleden heeft Aruba via dit fonds goedkope leningen kunnen afsluiten voor de restauratie van de Watertoren, Lighthouse en Nicolaas Store. Witsenburg en Saris namen ook deel aan het Erfgoed Event in Den Bosch. Daar wisselden ze ideeën uit met allerlei organisaties die actief zijn op het gebied van het bewaren van cultureel erfgoed. Een relatief nieuwe optie bij het beschermen van monumenten is om ze te gebruiken voor sociale woningbouw.

Daarover werd gesproken met de Nationale Monumenten Organisatie en de Stichting Utrechts Monumentenfonds. De schat aan informatie wordt ingezet om SMFA nog beter in staat te stellen om de monumenten van Aruba te behouden voor volgende generaties.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao