Wereldbank verstevigt samenwerking Suriname

DE WARE TIJD:

19/10/2012

Paramaribo - De Wereldbank heeft een nieuwe strategie goedgekeurd die de komende twee jaar leidraad is voor de bank in de betrekkingen met Suriname. De Interim Strategy Note (ISN) sluit vrijwel naadloos aan op het Ontwikkelingsplan 2012-2016 van het kabinet-Bouterse. De ISN is gericht op bevordering van behoorlijk bestuur en sociale inclusiviteit alsook bevordering van economische diversificatie en groei, zegt de Wereldbank.

"We zijn blij de relatie met de Wereldbank weer te hebben hervat", stelt Gilmore Hoefdraad, governor van de Centrale Bank van Suriname. Hun kennis over onder andere ontwikkeling en concurrentievermogen en financiële producten is belangrijk bij de ondersteuning van Surinames nieuwe sociale en economische agenda meent de banktopman.

Suriname heeft het tijdens de mondiale economische crisis goed gedaan met een economische groei, die is gestegen van 3 procent in 2009, naar 4,1 procent in 2010 en 4,2 procent in 2011, stelt de Wereldbank. De recente economische prestatie is één van de beste in de regio, voornamelijk gestuwd door de gestegen wereldmarktprijs voor goud, aardolie en aluinaarde, de belangrijkste exportproducten van het land en toegenomen bestedingen van de overheid.

"We hebben ons gecommitteerd Surinames ontwikkelingsplan te ondersteunen", zegt François Clotte, directeur bij de Wereldbank verantwoordelijk voor het Caribisch Gebied. De nieuwe ISN heeft geen betrekking op leningen en richt zich meer op het maken van analyses ten behoeve van de beleidsmakers op het stuk van financieel beheer, concurrentievermogen en sociale ontwikkeling.

Volgens Clotte borduurt de nieuwe strategie voort op de goede samenwerking die er al bestond en vooral op gebieden waar de regering het bestuur wil verbeteren en transparantie verhogen. Het ISN is volgens de directeur een "goed voorbeeld" hoe de Wereldbank zich aanpast aan de ontwikkelingsbehoefte van middeninkomenslanden als Suriname. Eén van de acties die ondernomen gaat worden is verbetering van het investeringsklimaat om de rol van de particuliere sector in de economie te vergroten en bevordering van regionale integratie.-.