Waardevaste pensioenen in zicht in Suriname

DE WARE TIJD:

24/09/2012

Paramaribo - Het einde van het traject om het waardevaste pensioen te realiseren, is in zicht. Officiële besprekingen hierover zijn al sinds begin dit jaar gaande. De Bondbelangen Behartiging Gepensioneerden in Overheids- dienst (BBGO) rondt de laatste besprekingen af. Voorzitter Armand Deekman garandeert dat de uitbetalingen er komen, met terugwerkende kracht.

Bij welvaartsvaste pensioenen gaan de pensioenen bij salarisverhogingen ook omhoog en bij inflatie vindt ook correctie plaats. “Ons streven is om de zaken zo snel mogelijk af te ronden”, benadrukt Deekman. Die afronding moet deze week plaatsvinden. Dan zal het percentage waarop het waardevast pensioen wordt vastgesteld, besproken worden.
Een definitieve datum waarop de gepensioneerden hun geld kunnen verwachten, kan de voorzitter niet geven. “Het hangt ook af van de minister van Binnenlandse Zaken en zijn collega’s bij Financiën.” De ministeries zullen moeten beslissen hoe en wanneer de 19.000 gepensioneerde ambtenaren uitbetaald zullen worden.

Het Staatbesluit waarin het waardevast maken van de pensioenen is vastgelegd, dateert uit 2008. Uitvoering is vooralsnog uitgebleven.

Het nieuwe BBGO-bestuur heeft bij haar aantreden opgedragen gekregen te ‘vechten’ voor verbetering van de hoogte van de pensioenen.