Waardebeschikkingen vastgoedbelasting Belastingdienst Caribisch Nederland verzondenDONDERDAG, 01 NOVEMBER 2012

KRALENDIJK — De Belastingdienst Caribisch Nederland bericht dat de waardebeschikkingen vastgoedbelasting onlangs zijn verzonden. De waardebeschikking geeft de waarde van het onroerend goed aan voor de vastgoedbelasting. Op basis van deze waarde wordt daarna de verschuldigde vastgoedbelasting bepaald.

De huidige waarde van de desbetreffende onroerende zaak staat op deze waardebeschikking. Dit is dus niet het bedrag dat de ontvanger aan vastgoedbelasting verschuldigd is. De effectief te betalen vastgoedbelasting bedraagt 1procent van de vastgestelde waarde. De aanslag vastgoedbelasting waarop het bedrag staat vermeld dat betaalt moet worden, worden eind 2012 verstuurd.

Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën echter een wetsvoorstel aangekondigd, dat beoogt het effectieve tarief van de vastgoedbelasting met ingang van 2011 voor hotels te verlagen naar 0,4 procent en voor overige onroerende zaken naar 0,8 procent. Ook zal met ingang van 2011 de eerste 50.000 dollar van de waarde van tweede woningen van particulieren worden vrijgesteld van vastgoedbelasting. Daarenboven stelt de staatssecretaris bovendien nog een extra verlaging voor, van het effectieve tarief met 0,2 procent voor de jaren 2011 en 2012. Dit omdat de aanslag 2011 tegelijk met de aanslag 2012 wordt opgelegd.

Vastgoedbelasting is bedoeld voor onder andere eigenaren van een tweede woning op Bonaire, Saba of St. Eustatius en voor niet-natuurlijke personen (lichamen) die onroerend goed bezitten. Wie een eigen woning heeft en daar ook in woont of een woning huurt, betaalt geen vastgoedbelasting. Wie wel een tweede woning heeft en waarvan de waarde volgens de waardebeschikking vastgoedbelasting minder is dan 50.000 dollar, hoeft daarover geen vastgoedbelasting te betalen.

Wie meer informatie wil, kan terecht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland, www.belastingdienst-cn.nl of de informatiefolder over de vastgoedbelasting ophalen bij een van de filialen van de Belastingdienst.