Voorstellen nieuwe arbeidswetgeving bij Arubaans parlementDONDERDAG, 25 OKTOBER 2012

ORANJESTAD — De minister van Arbeid, Otmar Oduber (AVP), heeft vandaag bij de voorzitter van het parlement de eerste drie van in totaal vijf concepten voor nieuwe arbeidswetgeving ingediend. Het gaat om wijzigingen van de arbeidsverordening, het uitzendwezen en het Burgerlijk Wetboek. Twee nieuwe wetten, over minimumloon en boetes, zijn nog in de maak.

In de eerste drie genoemde wetten heeft Oduber veel wijzigingen laten aanbrengen, die door het parlement moeten worden goedgekeurd. De andere twee wetten zijn dus geheel nieuw. Door de wet op het minimumloon moeten ‘mensen zekerheid krijgen over welk bedrag ze aan het eind van de maand op hun bankrekening krijgen bijgeschreven’, aldus Oduber. De andere wet is een sanctieverordening waarbij werkgevers boetes kunnen krijgen als ze zich niet aan de arbeidswet houden. “Die boetes kunnen oplopen tot maximaal 140.000 florin”, aldus de minister. Hij legt uit dat de overheid tot op de dag van vandaag geen boetes kon uitdelen, omdat de wet daarin niet voorzag.

De minister hoopt dat de ingediende wetten voor het eind van het jaar worden behandeld. Dit zodat de vernieuwde arbeidswetgeving dan vanaf 1 januari 2013 in werking kan treden. “Dan komt er na jaren wachten eindelijk rust en duidelijkheid op de arbeidsmarkt.” Oduber legt uit dat deze vernieuwde arbeidswetgeving een proces is dat jaren geleden door de vorige regering is geopperd en gestart, ‘maar het is nooit naar de Raad van Advies gestuurd en dan ligt het proces stil’. Dat maakt, aldus de minister, dat bedrijven in de loop der jaren handelden volgens eigen interpretaties van het arbeidsrecht en dat werknemers niet wisten waar ze aan toe waren of in een situatie verkeerden die niet wenselijk is. Zoals dat uitzendkrachten langer dan gewenst - soms enkele jaren - bij hetzelfde bedrijf in dezelfde functie werkten. Met de nieuwe wetgeving komt daar dus een eind aan.


Cao

De huidige regering pakte in 2009 het vernieuwen van de arbeidswetgeving aan. In overleggen tussen werkgevers en de overheid werden veel arbeidszaken besproken en - na het nodige water bij de wijn doen - goedgekeurd door partijen. Daarna moesten de afspraken worden omgezet in wetgeving. De minister merkt dat grote bedrijven, zoals hotels, vooruitlopend al bezig zijn om hun cao aan te passen, zodat deze aansluit op de aankomende nieuwe wetgeving.