Voordelen ouderen Suriname bij koppeling AOV- en CBB-bestand

DE WARE TIJD

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 2012, PARAMARIBO -- Cliënten bij het Algemeen Oudedags Voorzieningsfonds (AOV-fonds) zijn ontheven van de jaarlijkse herregistratie en het indienen van een Attestatie de Vita. Dit maakt het fonds bekend via een advertentie in de dagbladen. De stap is mogelijk vanwege een betere samenwerking met het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Dit is één van de voordelen die de koppeling van de bestanden van het Centraal Bureau voor Burger zaken (CBB) en het AOV-fonds te weeg heeft
gebracht, informeert AOV-fonds-directeur John Samson. “Het is nu tweerichtingsverkeer tussen AOV-fonds en CCB dat uiteindelijk ertoe moet leiden dat beide systemen beter gaan functioneren.”

Koppeling

Op 29 februari hebben CBB-directeur John Sahari en zijn collega van het AOV-fonds, dhr Samson, besloten om de bestanden te koppelen. De noodzaak daartoe werd weer duidelijk, nadat een man eerder in het jaar aan de balie van het fonds overleed op het moment dat hij zijn Attestatie de Vita inleverde. Het voorval liet de omslachtigheid zien die ouderen moeten doorstaan om te bewijzen dat zij nog in leven zijn, terwijl de huidige moderne technieken ver genoeg zijn om dit te voorkomen. Voor 2010 was het nog nodig dat een AOV-er zich één maal per jaar
persoonlijk aan het loket moest melden om te bewijzen dat hij of zij nog in leven was. Dit geloop hoefde vorig jaar niet meer en kon afgedaan worden door het laten bezorgen van de Attestatie de Vita. Door de koppeling van bestanden nu, is ook dit niet meer nodig. Een overlijden moet namelijk direct worden doorgegeven bij CBB door de familie. Het bureau geeft het dit op haar beurt door aan het AOV-fonds.

Discrepanties

Direct na de koppeling werd de herregistratie van AOV-ers bij de ‘kleine’ banken stopgezet. De senioren wordt nu de rompslomp rondom herregistratie bespaard. Vooral degenen op zeer hoge leeftijd en zij die slecht ter been of bedlegerig zijn komt dit ten goede.

Bij het CBB zijn de voordelen ook al onderkend. Door het koppelen van de bestanden zijn veel discrepanties in de persoonsgegevens aan het licht gekomen.

Die worden nu stuk voor stuk gecontroleerd, zoals verkeerd ingegeven woonadres, geboortedata of schrijfwijze van de naam. En nog belangrijker dat er voor een aantal personen die in de CBB-lijst al als overleden waren geadministreerd, bij het AOV-fonds nog springlevend hun maandelijkse bedragje ontvingen.