Voorbereiding begrotingsbehandeling loopt achter in Suriname

DE WARE TIJD:

01/11/2012

PARAMARIBO - Het parlement is nog niet klaar met de voorbereidingen voor de openbare behandeling van de ontwerpbegroting 2013. Verschillende assembléeleden verwachten niet dat de begroting nog aan de orde komt voor de ACP/EU-bijeenkomst, die eind november plaatsvindt.

Een aantal commissies van rapporteurs moet nog pre-advies uitbrengen over de departementen waarvan ze de begroting gaan behandelen. Ook moet het parlement het Huisvestingsplan 2012-2017 nog afronden. De bespreking hiervan stagneerde donderdag omdat de regering nog niet klaar was om in te gaan op vragen en opmerkingen van de volksvertegenwoordigers. De vergadering is verdaagd, maar er is nog geen nieuwe datum geprikt. In plaats hiervan ging de volksvertegenwoordiging donderdag in huishoudelijk verband door met de voorbereiding van de begrotingsbehandeling.

Deze week begon De Nationale Assemblée met de behandeling van het huisvestingsplan. Het plan is afgekraakt door de Nieuw Front-fractie en bejubeld door de coalitie. Hier en daar plaatsten enkele coalitieleden kritische noten over zaken die nog in het plan ontbreken.