Voor betere bescherming werknemer Suriname: Arbeidswet aanscherpen

DE WARE TIJD:

14/02/2012

Paramaribo - Mede door het uitblijven van een minimumloon wordt er niet opgetreden tegen bedrijven in de particuliere sector die lonen uitkeren die niet in overeenstemming zijn met de prestaties die arbeiders verrichten. Een verantwoordelijke van het Juridisch Bureau van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) zegt dat niet kan worden opgetreden tegen werkgevers die werknemers ondermaats betalen, omdat de wet op minimumlonen simpelweg ontbreekt.

Lange dagen

Er mag maximaal acht en een half uur per dag gewerkt worden, wat neerkomt op 48 uren per week. Dit staat vermeld in artikel 3 van de Arbeidswet die dateert uit 1963. Met name in Chinese winkelzaken maken verkopers lange dagen. De verantwoordelijke van het ministerie geeft aan dat er niet tijdig kan worden opgetreden, omdat klachten het ministerie pas bereiken als personen niet meer werkzaam zijn bij het bedrijf.

Bij overwerk dient er een overwerkvergoeding uitbetaald te worden. Als de werkgever de Arbeidswet overtreedt, kan hem een boete van SRD 500 per werknemer worden opgelegd. In zulke gevallen gaat het ministerie, waar de Arbeidsinspectie onder valt, niet over tot sluiting van het winkelpand. Dat gebeurt wel bij situaties waar het leven en de gezondheid van werknemers in gevaar is.

Mazen

Uit een vraaggesprek dat de Ware Tijd in december vorig jaar had met Jimmy Belfor, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken op ATM, werd duidelijk dat bij herziening van de Arbeidswet alle Chinese winkels met hulpkrachten zullen vallen onder de aangepaste wet Tewerkstellingvergunning (twv). De bedoeling is dat de Arbeidsbemiddelingswet waterdicht en scherper wordt gemaakt. Door mazen in de bestaande wet, kan de inspectie moeilijk optreden tegen winkelexploitanten. In de nieuwe wet worden deze mazen weggenomen, zodat dat voortaan wel mogelijk is. Hoewel hij niet exact kan aangeven of er daadwerkelijk slavenarbeid in Chinese winkels plaatsvindt, gaf Belfor toe geluiden te hebben opgevangen van ‘situaties die indruisen tegen de wetgeving’.