Vleeskeuringswet door parlement goedgekeurd


08/02/2017

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee heeft dinsdag met 39 algemene stemmen de Wet op de keuring van vlees en vleesproducten goedgekeurd. Hiermee zullen, wanneer de wet zal zijn afgekondigd keuringsbedrijven vergunningplichtig worden.

Ook winkels die vers vlees en vleesproducten willen verkopen zullen een vergunning moeten hebben. Enkele assembleeleden hebben ervoor gepleit de importheffing op kip- en kipdelen te verhogen, zodat de lokale pluimveesector beschermd en verder ontwikkeld kan worden.

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, zei dat de autoriteiten bezig zijn om na te gaan welke maatregelen binnen de regels van de Wereld Handelsorganisatie getroffen kunnen worden om het invoerrecht op kip te verhogen.

NDP-parlementariër Rashied Doekhie maande echter tot terughoudendheid. Voorkomen moet worden dat door verhoging van de importheffing kip te duur wordt en buiten bereik komt van grote delen van de samenleving. De parlementariër wees daarbij op schaarste in het verleden, waarbij importeurs rond de kerstdagen de prijs van kip flink hadden opgeschroefd. Doekhie stelde voor dat indien het invoerrecht verhoogd wordt er wel voor gezorgd moet worden dat lokaal gekweekte kip niet duurder wordt dan buitenlandse.

Bron: de Ware Tijd, Suriname