‘Verschil gepensioneerden BES is geopolitieke discriminatie’WOENSDAG, 25 JULI 2012

KRALENDIJK — Chaly Anthony, voorzitter van de vakbond voor overheidspersoneel Abvo op Bonaire, is van mening dat het onderscheid dat gemaakt wordt tussen gepensioneerden op de BES-eilanden en gepensioneerden in het Europese deel van het Koninkrijk, een geopolitieke discriminatie is. Hij noemt dit een schending van het non-discriminatieverdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. De vakbondsleider stelt dit naar aanleiding van de viering van de Internationale Dag van Gepensioneerden.

Volgens Anthony werd 23 jaar geleden in Utal, San Antonio de los Altos in Venezuela, de Confederación Latino Americano de Trabajadores Jubilados i Pensionados, Clatup, opgericht. Die dag werd door Parlatino voorgesteld als de dag om de gepensioneerden te blijven herdenken in heel Latijns Amerika en aandacht te blijven geven aan hun leefomstandigheden, hun welzijn en hun organisatie.

Abvo deelt nog altijd die visie, aldus Anthony. Hij zegt dat die aandacht nodig is, omdat voor de gepensioneerden, hoewel zij door natuurlijke omstandigheden niet meer actief deelnemen aan het arbeidsproces tegen een loon en er in inkomen op achteruit gaan, de uitgaven wel gelijk blijven.

Met de staatkundige wijzigingen met ingang van 10-10-10 vallen de gepensioneerden in de BES-eilanden niet meer onder Apna, is een ding dat zeker is, aldus Anthony. Hun situatie is er niet op vooruit gegaan. Een jaar en negen maanden later zijn ouderdomspensioen en andere voorzieningen niet gelijk aan die in Nederland.

Abvo zegt te rekenen op solidariteit van alle werknemers en gepensioneerden in de strijd binnen het Koninkrijk om te zorgen dat de doelstellingen en afspraken die in 2002 in Madrid zijn geaccordeerd, ook worden nagekomen. Anthony: “Als wij de krachten bundelen in de strijd, kunnen wij zorgen voor een beter welzijn van de gepensioneerden op Bonaire en in Caribisch Nederland”.