Verplichte zorgverzekering mogelijke vervanging AZV in Suriname

DE WARE TIJD:

Geen AZV maar verplicht verzekeren

19/05/2012

Paramaribo - Het verplicht stellen bij wet om medisch verzekerd te zijn, is volgens minister Michael Blokland van Volksgezondheid een mogelijkheid om de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) te vervangen. “Iedere ingezetene moet een verzekering hebben voor de dekking van ziekten. Het moet bij wet afgedwongen worden. Wie zich niet laat verzekeren, riskeert een boete. De overheid moet inspringen voor hen die de zorg niet kunnen betalen.”

Bij het verplicht verzekeren is er een basispakket met afspraken over de financiering van artsen. Bij elke handeling hoort een bepaald tarief. De wet ‘tarieven voor de gezondheidszorg’ die sinds 2005 bestaat, zal binnen niet al te lange tijd worden ingevoerd. Hierbij onstaat er een stelsel dat geldt voor iedereen binnen de gezondheidssector. “Ook de groep on- en minvermogenden moet zich laten verzekeren, in plaats van dat de overheid een kaart geeft”, merkt de minister op. Op de huidige manier is het niet duidelijk wat een patiënt de overheid kost. “Als een ieder verplicht verzekerd is, kan precies het aantal personen worden aangegeven en het premiebedrag vermenigvuldigd met het aantal.”

De minister zegt dat een groot deel van de burgerij al verzekerd is. Ongeveer twintig procent van de samenleving zou niet verzekerd zijn. Dit is volgens hem de groep die geen verzekering kan betalen en nader bekeken moet worden. De minister denkt dat er een basisverzekeringspakket moet worden samengesteld. De dekking van de kosten zou niet vanuit een verzekeringsmaatschappij moeten geschieden als bij de AZV. “Het is niet goed de gezondheidszorg te laten afhangen van een groot aanbod. Hoe goed zal dat beheerd worden.”
Volgens de minister werkt het huidige systeem met de verschillende zorgverzekeraars al redelijk. Het moet, naar de bewindsman beweert, beter gestructureerd worden. “Betere regelgeving voor zorgverzekeraars en vervolgens loslaten op de markt om te kijken wat ze kunen bieden. Het moet een pakket zijn dat is vastgesteld. De prijzen van de verzekeringsmaatschappijen zullen met elkaar concurreren.”.