Verplicht pensioen Curaçao wellicht in 2014ZATERDAG 2 JUNI 2012, WILLEMSTAD — Een ding is zeker en dat is dat het sociale zekerheidsstelsel niet meer houdbaar is zoals het nu is. Dat was de boodschap waarmee het thematische gedeelte van de Fatum Pensioen- en Bedrijvendag donderdag in het Hyatt opende. Geen nieuws, want de oudedagsvoorziening AOV en de Basis Ziektekostenverzekering (BZ) zitten al volop in een veranderingstraject. En nu komt daar ook het verplicht pensioen bij.

Openingsspreker was Steven Martina, ceo van Fatum. Zijn presentatie ging over mythen, feiten en uitdagingen van het sociale zekerheidsstelsel. Boodschap: als we niets veranderen is er al gauw geen geld meer, onder meer door de vergrijzing. Daarom worden er nu al maatregelen genomen, zoals de verhoging van de AOV-leeftijd. Mensen die op 1 januari 2012 58 jaar of ouder waren, mogen nog op hun 60e stoppen. Maar degenen die op die datum 57 jaar of jonger waren, moeten door tot hun 65e. Mocht iemand eerder willen stoppen, dan wordt hij of zij voorgoed met 6 procent per eerder gestopt jaar gekort. De AOV-premie gaat met 2 procent omhoog voor werkgevers, zodat die nu 9 procent gaan betalen.

Minimumregeling

Victor Monk, sectordirecteur van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), zette bij afwezigheid van zijn minister Hensley Koeiman (MAN) uiteen dat het verhogen van de AOV-leeftijd, die overigens tot 1971 ook 65 was, niet genoeg is. Teveel Curaçaoënaars zijn alleen afhankelijk van de AOV. De bedoeling is dan ook dat in 2014 het verplicht pensioen wordt ingevoerd als wettelijke minimumregeling voor mensen voor wie niets geregeld is bij de werkgever.

Volgens een evaluatie van de Commissie Oudedagsvoorziening moeten zowel werkgevers als werknemers op den duur (2016) hiervoor een verplichte minimale premie van 3 procent betalen, in totaal dus 6 procent. Het verplichte pensioen komt dan bovenop de AOV. Oftewel: een kapitaalstelsel wordt gecombineerd met een omslagstelsel om de risico’s te spreiden. Wat men betaalt aan pensioenpremie spaart men voor zichzelf, en de AOV-premie is voor de ouderen van nu. Wel zal er volgens deze evaluatie voor erg hoge inkomens een soort glijdende schaalregeling komen, waarbij de hoogte van de AOV-uitkering afhankelijk is van de hoogte van het totale inkomen na pensionering.

Sociale dialoog

De ministerraad heeft besloten dat er per 1 juli 2012 een advies over het verplicht pensioen moet liggen. Binnenkort komt er een commissie bij elkaar, die de details van de regeling op papier gaat zetten. Naast de Kamer van Koophandel, vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid, zal daar volgens Steven Martina ook een vertegenwoordiger van het verzekeringswezen bij zijn: “We hebben wel behoorlijk wat druk op de minister gezet om mee te mogen doen aan dit overleg”. Volgens Martina is de maatregel die de regering wil invoeren ‘een dermate fundamentele wijziging’, dat er eigenlijk eerst ‘een sociale dialoog voor nodig is die nu niet te zien is’.

Hoe dan ook, in totaal zal de premielast met al deze wijzigingen fors stijgen. Hoe wordt dat opgebracht door werknemers en werkgevers, en hoe schadelijk is dat voor de economie? Steven Martina: “Bedrijven moeten meer omzet gaan maken door innovatie en creativiteit. Werknemers moeten echt snappen dat het derven aan inkomsten nu, een investering is voor later.”