Verkeersongevallen hoofddoodsoorzaak bij adolescenten

22/05/2017

PARAMARIBO - Verkeersongevallen, lage luchtweginfecties en zelfmoord zijn de meest voorkomende doodsoorzaken onder adolescenten, ofwel personen van vijftien tot negentien jaar. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en partners.

Dagelijks sterven meer dan drieduizend adolescenten, omgerekend totaal 1,2 miljoen personen per jaar. Met onder meer goede gezondheidsdiensten, onderwijs en sociale steun kan het grootste deel voorkomen worden. De WHO constateert dat veel gedragingen die later in het leven de gezondheid beïnvloeden, zoals lichamelijke inactiviteit, slecht dieet en risicovolle seksuele gezondheidsgedrag, beginnen bij adolescentie.

In 2015 waren verkeersongevallen de voornaamste doodsoorzaak bij jongeren in de leeftijdgroep tien tot negentien jaar, onder wie ongeveer 115.000 adolescenten. De jongens tussen vijftien en negentien jaar ervaren de grootste last. De meeste jongeren die omkwamen bij verkeersongevallen, zijn kwets- bare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders. Het beeld bij de meisjes verschilt sterk.

De belangrijkste doodsoorzaak bij meisjes van tien tot veertien jaar zijn onder meer ademhalingsinfecties, zoals longontsteking, vaak door inwendige luchtvervuiling door koken met vuile brandstoffen. Zwangerschapscomplicaties, zoals bloedingen en complicaties van onveilige abortussen, zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij meisjes van vijftien tot negentien jaar. De verschillen tussen regio's zijn sterk. In lage- en middeninkomenslanden in Afrika zijn overdraagbare ziekten zoals hiv/aids, lagere luchtweginfecties en diarree voornaamste doodsoorzaken bij adolescenten.

De WHO adviseert onder meer uitgebreid seksonderwijs op school, hogere leeftijdsgrens voor alcoholgebruik en het opnemen van veiligheidsgordels en verplicht stellen van een helm in de wet. Andere adviezen zijn het verkleinen van de toegang tot en misbruik van vuurwapens, vermindering van luchtvervuiling door gebruik van schonere kookstoffen en verhoging van de toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. In het rapport wordt ook uitgelegd hoe landen deze maatregelen kunnen nemen via gezondheidsprogramma's.

Bron: de Ware Tijd, Suriname