Verhoogde AOV-uitkering Suriname uitbetaald

DE WARE TIJD:

23/02/2012

Paramaribo - De per 1 januari van dit jaar verhoogde algemene oudedagsvoorziening (AOV) wordt sinds maandag uitgekeerd. Dat maakte onderdirecteur Administratieve Diensten van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) Gregory Corinde gisteren bekend. Maandag konden de seniorenburgers, die per kas ontvangen, de verhoogde AOV al in ontvangst nemen. Vanaf vandaag wordt de verhoging ook via de bank doorgevoerd.

De mededeling van Corinde komt, nadat de verhoging onlangs in de Raad van Ministers is besproken en goedgekeurd. Beloofd was dat het verhoogde bedrag vanaf januari 2012 zou gelden. Echter, toen bij de uitbetaling van januari bleek dat het oude bedrag van SRD 425 nog werd gehanteerd, leverde dat kritiek op vanuit senioren belangengroepen. Tijdens de begrotingsbehandeling werd de minister van Sozavo Alice Amafo hierover ook het vuur aan de schenen gelegd door het parlement. Vanaf deze maand is de beloofde verhoging beschikbaar gesteld. Corinde deed zijn mededeling in het SRS radioprogramma ‘Bakana Tori’.

Zoals eerder voorspeld, is de uitkering verhoogd met 75 SRD naar een rond bedrag van 500 SRD per maand. Daarbij ontvangen de ouderen deze maand het bedrag van januari ook met terugwerkende kracht. Het is de tweede keer, dat de sociale uitkering opgetrokken wordt sinds de regering Bouterse/ Ameerali aanzit. Vorig jaar februari gebeurde dat met 50 SRD naar 425 SRD.

Ruim 47.000 bejaarden nemen maandelijks een AOV-uitkering in ontvangst. Personen die aanspraak maken op de uitkering zijn Surinamers en ingezetenen met een niet-Surinaamse nationaliteit van zestig jaar en ouder.-.