‘Verbetering mensenrechten stap voor stap’ voor VN op ArubaMAANDAG, 18 JUNI 2012

ORANJESTAD — Naast een verbod op het slaan van kinderen in huiselijke kring, werkt de regering verder aan het verbeteren van de situatie in gevangenis KIA en de onafhankelijkheid van onze mensenrechtencommissie. Het zijn op die punten dat Aruba nog steeds niet goed scoort ten aanzien van mensenrechten, menen de Verenigde Naties (VN).

Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) zegt echter dat niet alles tegelijk kan verbeteren omdat Aruba als klein eiland onvoldoende middelen daarvoor heeft. Dat heeft hij ook aan de VN onlangs duidelijk gemaakt tijdens een bijeenkomst van de Mensenrechtenraad in het Zwitserse Genève. Daar maakte hij deel uit van de Koninkrijksdelegatie. Tijdens deze bijeenkomst werd bekend gemaakt hoe het ervoor staat met de mensrechten in de lidstaten. De VN meet namelijk periodiek de ontwikkelingen en beoordeelt deze om zo de mensenrechten te verbeteren.

Een van de kritiekpunten zijn lijfstraffen die op Aruba nog altijd niet strafbaar zijn. Zoals vorig week Amigoe al berichtte, wil de minister dat nu gaan verbieden. Een ander kritiekpunt is de situatie in de gevangenis. Niet alleen de VN vindt dat er nog wat schort aan de mensrechten in het KIA. Ook de Europese anti-foltercommissie CPT is nog steeds niet tevreden. De Tweede Kamer in Nederland bemoeide zich er onlangs ook nog mee. Nederlandse parlementariërs reageerden op basis van een rapport van het CPT, die zware kritiek uitte op de behandeling van jongeren in de Arubaanse gevangenis. Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) maakte zich vooral zorgen over jongeren die bijna 24 uur in het donker zitten. Minister Dowers reageert nu hierop als volgt: “Het gaat om zogeheten separeercellen waar jongeren die wangedrag vertonen tijdelijk geplaatst kunnen worden. Deze cellen hebben gewoon verlichting. Wat zij niet hebben is daglicht, als gevolg van de wijze waarop de gevangenis is gebouwd. Vergeet niet dat het een oud gebouw is. Ik vind het jammer dat de indruk is gewekt dat alle jongeren altijd in het donker opgesloten zitten, want dat is beslist niet het geval. Dat neemt niet weg dat wij kijken of er iets aan te doen is zodat ook de isoleercellen daglicht krijgen.”

De minister zegt dat hij in zijn toespraak op de VN-bijeenkomst heeft verteld over het verbeterprogramma voor het KIA. “Gedetineerden kunnen scholing krijgen, er is een resocialisatieprogramma voor terugkeer in de maatschappij, we zijn druk bezig met het organiseren van veiligheidstrainingen voor het personeel en spannen ons in om de organisatie op sterkte te brengen. De mensenrechten in de gevangenis hebben onze serieuze aandacht. Maar we kunnen niet van de ene op de andere dag alles veranderen. Onze middelen zijn beperkt dus dat moet stap voor stap.”

Onafhankelijk

Een ander punt dat Aruba nog moet regelen, zegt Dowers, is de onafhankelijkheid van onze mensenrechtencommissie. Die valt nu onder de overheid en dat is niet conform de mensenrechtenverdragen. Wij zullen dat uiteraard oppakken. Over het geheel was de teneur positief. Men erkent dat wij de mensenrechten serieus nemen en heeft er tegelijkertijd begrip voor dat wij als klein land niet alles tegelijk kunnen.” De Justitie-minister had overigens ook positief nieuws te melden. Van de Verenigde Staten heeft Aruba namelijk een goede evaluatie gehad over de bestrijding van mensenhandel en -smokkel. Dowers besloot zijn toespraak voor de VN Mensenrechtenraad met de opmerking dat het waarborgen en beschermen van mensenrechten een continu proces is vol uitdagingen en dat de Arubaanse regering openstaat voor de suggesties van de andere verdragslanden om het steeds beter te doen. “Ik denk dat wij als Aruba een goede indruk hebben gemaakt.”