Verankering in Grondwet kan verder

18 april 2017

Den Haag - Het wetsvoorstel om de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Grondwet te verankeren, is niet door de Tweede Kamer op de lijst van controversiële onderwerpen geplaatst. Dat betekent dat de parlementaire behandeling van de Grondwetswijziging niet, zoals wel andere omstreden dossiers, wordt opgeschort Advertentie tot na het aantreden van een nieuwe regering. Volgende week al bepaalt de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken de planning voor de verdere behandeling.

De Tweede en Eerste Kamer hebben in een zogeheten eerste lezing al ingestemd, maar omdat het een Grondwetswijziging betreft moet er, nu de verkiezingen achter de rug zijn, nog een keer over worden gestemd. Er is dan in beide Kamers een tweederde meerderheid vereist, maar die lijkt er op voorhand wel te zijn.
De wijziging ligt op de eilanden gevoelig omdat daarmee het maken van onderscheid in voorzieningenniveau tussen Europees en Caribisch Nederland grondwettelijk wordt gelegitimeerd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao