Vakbond start masterclasses

15 februari 2017

Willemstad - De vakbondscentrales Sentral Sindikal di Kòrsou (SSK) en Central General Trahadonan di Corsow (CGTC) hebben een masterclass georganiseerd, waarbij zo’n tachtig deelnemers aanwezig waren.

De masterclass voor de verschillende vakbondsleden binnen de overheid, overheids-nv’s, maar ook voor vertegenwoordigers van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), de Kamer van Koophandel (KvK) en de vereniging van het midden- en kleinbedrijf (Adeck) werd verzorgd door drie sprekers, te weten Bureau Telecom en Post (BTP)-directeur Franklin Sluis, arbeidsjurist Curt Belfor en economist Runy Calmera. Het thema van de studiedag was ‘The labor market and disappearing jobs’ (de arbeidsmarkt en banen die verdwijnen). Organisator Kenneth Valpoort legt uit dat het de start is van een reeks van bijeenkomsten met als doel de vakbondsleden te scholen en motiveren.

Sluis is ingegaan op de wereldwijde ontwikkelingen waarbij steeds op inventieve wijze nagedacht wordt over hoe er bezuinigd kan worden. En bezuinigen betekent dan ook vaak minder personeel en banenverlies. Hij heeft dit aan den lijve ondervonden en uitgevoerd bij BTP, waar nu met ‘community boxes’ geëxperimenteerd wordt. Dit zijn brievenbussen op één plek waardoor postbodes niet meer door de wijken hoeven te rijden. Belfor heeft het voornamelijk gehad over allerhande arbeidswetgeving in relatie tot uitval van werknemers die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn.

Calmera is ingegaan op de ‘mindset’ van personeel, dat voor baanbehoud mee moet gaan met wereldwijde ontwikkelingen en daarop moet anticiperen. ,,Als je een bepaalde functie hebt en weet dat daar als gevolg van automatisering bijvoorbeeld veranderingen in komen, dan kan een werknemer zich daar op voorbereiden”, zo legt Valpoort nader uit. Calmera stond ook stil bij het meer uitbuiten van de unieke dingen van Curaçao en het ontwikkelen van entrepreneurship hierin, zoals het carnaval. Valpoort: ,,Met carnaval kan veel meer gedaan worden door bijvoorbeeld speciale groepen toeristen uit te nodigen en in de watten te leggen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao