UNDP werkgroep veiligheid Suriname voelt noodzaak tot snelle invulling taak

DE WARE TIJD:

07/03/2012

Paramaribo - De werkgroep die aan de slag moet met het Caribisch rapport van de Verenigde Naties (VN) over menselijke ontwikkeling en veiligheid, staat in de startblokken om zo snel mogelijk invulling te geven aan de wens van de overheid. Werkgroep voorzitter Gloria Stirling verwacht, hoewel zij geen termijn opgelegd heeft gekregen, snel met voorstellen te komen om de aanbevelingen die in het VN rapport in Suriname uit te dragen.

“Het is onze taak om nationaal brede discussies te voeren met belanghebbenden om bewustwording tot stand te brengen en draagvlak te creëren voor de aanbevelingen zijn gedaan in het rapport. In samenwerking met het Ontwikkelingsprogramma van de VN in Suriname en met Jack Menke in ons team van deskundigen, moeten we komen tot een integrale aanpak van de aanbevelingen.” Menke is aangetrokken als externe deskundige vanwege zijn betrokkenheid bij het tot stand komen van het veiligheidsrapport. Enkele adviezen die in het rapport staan en betrekking hebben op Suriname zijn het transformeren van het politiesysteem, hervormen van het justitiesysteem, capaciteitsopbouw voor het voeren van beleid dat gestoeld is op bewijsbare feiten en risico’s voor jongeren om in de criminaliteit te belanden moeten verminderd worden.

“De minister heeft ons geen termijn gegeven waarin de werkgroep met haar werkzaamheden klaar moet zijn. Wij voelen de noodzaak om zo snel mogelijk te handelen omdat het over iets belangrijks gaat in de samenleving, namelijk het veiligheidsgevoel”, aldus Stirling die beleidsadviseur is op het ministerie van Justitie en Politie. De werkgroep moet uiteindelijk komen met uitgewerkte voorstellen om de aanbevelingen tot uitvoer te brengen.