Uitbetaling gelden Bureau voor Openbare Gezondheidszorg blijft lange weg in Suriname

DE WARE TIJD:

06/03/2012

Paramaribo - “De administratieve procedure is heel lang en daardoor kunnen er hiaten voorkomen. Sommige diensten kunnen die wel hier en daar opvangen, maar het blijft en lange weg.” Dit zegt Lesley Resida, directeur van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) aan dWT, naar aanleiding van de problemen die er bestaan rondom de uitbetaling van achterstallige tegoeden aan de milieu-inspecteurs.

Slechts de verzelfstandiging van het BOG zal de adminstratieve weg vanaf Milieu-inspectie, via de directeur BOG naar de directeur Volksgezondheid en vervolgens naar meerdere afdelingen van het ministerie van Financiën, drastisch kunnen inkorten. Er zijn plannen voor een verandering van de afdeling naar een sui generis. In een ontmoeting gisteren tussen minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid, de BOG-directeur en de leiding van de Bond van milieu-inspecteurs is afgesproken om nog deze week alle zaken af te ronden voor de uitbetaling van de tegoeden. “We moeten binnen een week een overzicht maken van alle achterstallige tegoeden en distribueren naar alle partijen om inzage te hebben”, aldus Resida.

David Bakker, voorzitter van de Bond Inspecteurs Milieu-inspectie (Bimi) praat van een overzicht van drie jaren achterstand. Vandaag zal hij het resultaat van het gesprek met de overheid mededelen in een ledenvergadering. “Op die meeting zullen de leden bepalen of de huidige actie zal worden verscherpt of opgeheven”, zegt Bakker aan de krant. Milieu-inspecteurs voeren als sinds 10 februari tussen zeven en tien ‘s morgens uur een sitdownactie. Zij trekken pas na tien uur het veld in om erven te bespuiten tegen de dengue-larve.