‘Uitbetaling belastingteruggave gaat door’ op ArubaVRIJDAG, 02 NOVEMBER 2012

ORANJESTAD — Meverly Romano, woordvoerder van de belastingdienst (Siad) zegt vandaag tegen Amigoe dat de uitbetaling van belastingteruggave niet gestopt is zoals volgens haar veel mensen denken. “We hebben nog steeds een achterstand, maar de uitbetaling gaat wel gewoon door.”

“Wij begrijpen dat het heel lastig is om zoveel geduld te moeten opbrengen voordat er wordt uitbetaald.” Romano zegt dat er hard gewerkt wordt aan de achterstand. “Deze willen we juist inhalen, maar het gaat niet zo snel als we willen.” Volgens haar valt de inhaalslag, waarmee de belastingdienst al veel langer bezig is, niet mee. “Dit heeft te maken met lopende bezwaarschriften, niet-ingediende aangiftes en het ontbreken van informatie.” Ook zegt zij dat het klantenbestand elk jaar meer toeneemt dan vooraf verwacht werd. Romano geeft aan dat op basis van deze verwachting ook gekeken wordt naar het personeelbestand en dan met name naar de uitbreiding. “Alleen, ook al wordt het team uitgebreid, dan nog krijgt iemand niet zomaar een heffingsfunctie. Hiervoor zijn meerdere opleidingen nodig die intern worden gegeven.”

Rente

Veel mensen vinden het oneerlijk dat er wel direct rente over een belastingschuld moet worden betaald, maar dat dit andersom niet geldt wanneer hun belastingteruggave niet wordt uitbetaald. Romano zegt hierop dat dit een veelgehoorde klacht is. “Maar hiervoor is de flexibele betalingsregeling.” Ze legt uit dat het dan meestal om oude schulden gaat. Hierbij kan een vrijstelling van rente worden gegeven. Dit gaat in na een aanbetaling van minimaal 25 procent. “En ook kan men een schriftelijk verzoek indienen om de betaling aan te houden.” Dan moeten overigens wel alle aangifteformulieren tot 2011 zijn ingediend, benadrukt Romano. In sommige gevallen kunnen er ook betalingsregelingen worden afgesproken. Op de vraag of in de laatste twee regelingen er toch nog sprake blijft van rente die oploopt, antwoordt de woordvoerder bevestigend. “De wetgeving kent geen heffingsrente, wel invorderingsrente.” En ondanks dat het volgens haar een veelgehoorde klacht is, is hiermee tot nu toe niets gedaan. Het is volgens haar nu ook niet aan de orde. “Dit is aan de regering.”

Eigen verantwoording

De zaken die nog niet afgehandeld zijn, betreffen volgens haar vooral bezwaarschriften over de teruggave van inkomstenbelasting. Voor de afhandeling hiervan heeft de belastingdienst wettelijk één jaar, zegt Romano. Volgens haar neemt de afhandeling veel tijd in beslag doordat er bijvoorbeeld bewijsstukken ontbreken en hierover correspondentie moet worden gevoerd. “Of bij het bezwaar ontbreekt nadere info of zelfs een aangifteformulier.”

Romano benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van belastingplichtigen. “Dien op tijd de aangifte in, want zelfs voor het niet-indienen kun je een boete krijgen.” En daarbij is het belangrijk om alles zo volledig mogelijk in te dienen. Ook als er wijzigingen zijn van omstandigheden is het van belang om dit zo snel mogelijk te melden bij de belastingdienst. “Ondanks dat wij ook over de gegevens van de Censo beschikken, werkt dit het snelst. Geef het door, voorkom onterechte belastingoplegging of zelfs loonvorderingen. En uiteindelijk loonbeslag. Dat is niet wat we willen, het neemt veel tijd in beslag en het is ook een zeer ingrijpende maatregel in de wet. Liever hebben we een goede relatie met onze klanten.” Zij wijst daarbij opnieuw op de mogelijkheden die er zijn om betalingsregelingen te treffen. “Zo proberen wij toch tegemoet te komen aan onze klanten.”