Tweede Kamer: ‘Mentaliteit gevangenis Aruba moet veranderen’VRIJDAG, 20 APRIL 2012

ORANJESTAD/DEN HAAG — De Tweede Kamer in Nederland maakt zich zorgen over de situatie van jeugdige gevangenen in het Korrektie Instituut Aruba (KIA). Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) vindt een mentaliteitsverandering op Aruba met betrekking tot het Korrektie Instituut Aruba (KIA) absoluut noodzakelijk. Hij zei dit op basis van een rapport van het Committee for the Prevention of Torture (CPT).

Dat rapport meldt onder andere de ‘volstrekt onacceptabele situatie’ van jeugdige gevangenen in KIA, aldus Bosman. “Wat mij dan nog het meeste zorgen baart, is dat niemand in die gevangenis tot diezelfde conclusie komt. Is er niemand die vindt dat het niet klopt dat een jonge man of vrouw bijna 24 uur in het donker zit? We praten over jonge mensen die in de cel zitten voor een softdrugsovertreding”, benadrukt Bosman.

Hij zei dit gisteren tijdens het algemeen overleg met de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Liesbeth Spies (CDA). Ook andere Tweede Kamerleden vroegen naar de situatie in KIA, zoals Bas Jan van Bochove (CDA) en Ineke van Gent (Groen Links). “Er zitten zware criminele naast gewone boefjes. Kunnen we daar niet iets aan doen?”, wilde Van Gent weten.

FDA-geld

Minister Spies deelt de zorgen. Ze wees op de mogelijkheid voor Aruba om gebruik te maken van geld uit het Fondo Desaroyo Aruba. “Als de elementaire levensomstandigheden niet op orde zijn, dan moet de regering daar wel prioriteit aan geven. Maar ik ben het met u eens dat de omgang met gevangen vooral een kwestie is van mentaliteitsverandering.” Het debat vond overigens plaats voor het nieuws dat in het nieuwe Wetboek van Strafrecht ook de mogelijkheid is opgenomen om aan jongeren ook alternatieve straffen op te leggen.