Therapie-ontrouw kost Arubaanse overheid veel geldDONDERDAG, 23 MEI 2013

ORANJESTAD — Om de kwaliteit van de gezondheidszorg op Aruba te vergroten en de kosten te verlagen, krijgen mensen die in mei een apotheek (botica) bezoeken de vraag om een enquête in te vullen. Het onderzoek heet ‘Therapietrouw’ en is een initiatief van de commissie Rationeel Voorschrijven.

De doelgroep van de enquête zijn patiënten die medicatie gebruiken voor een hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes, uitgezonderd de insulinepatiënten. Het onderzoek is erop gericht te meten of patiënten hun voorgeschreven medicatie ‘trouw’ gedurende de hele periode innemen. Het vermoeden bestaat vanuit het ministerie van Volkgezondheid dat het hieraan schort. Patiënten die vroegtijdig stoppen met de medicatie omdat zij bijvoorbeeld niet direct het gewenste resultaat zien of daadwerkelijk verkeerde medicijnen voorgeschreven krijgen. Dit kost indirect veel geld omdat de behandeling niet aanslaat en vervolgd of herhaald moet worden.

In de war

Michiel van de Werf, farmaceutisch student van de Universiteit van Groningen, voert het onderzoek uit. Hij licht toe: “Als bijvoorbeeld de arts een middel tegen koorts voorschrijft, dan verwacht de dokter dat de koorts gaat zakken. Als dat niet gebeurt, moet de arts iets anders bedenken. Hij heeft niet het juiste middel gekozen of nog niet de juiste diagnose gesteld. Als de koorts niet weggaat omdat de patiënt zijn geneesmiddel niet juist of op tijd inneemt, dan raakt de arts in de war. Een betere therapietrouw zorgt dus voor een effectievere behandeling van de patiënt.” Het project heeft echter ook een financieel doel. “Uiteindelijk helpt een goede therapietrouw ook om de zorgkosten beter te beheersen. De kosten van geneesmiddelen bedragen bijna 25 procent van de totale zorgkosten.”

In vier botica’s worden gedurende een maand onderzoeken uitgevoerd. Volgens Van der Werf hebben ze dan een goede vertegenwoordiging te pakken. “We hebben nooit de hele doelgroep en de botica’s staan ook niet dagelijks vol, maar in een maand spreek je er wel veel. Iedere groep, de diabeten, degenen met een hoog cholesterol en degenen met een hoge bloeddruk, moeten toch met regelmaat hun medicijnen ophalen. De meeste zijn bereid mee te werken.”

Vertrouwelijk

In de commissie Rationeel Voorschrijven, die in 2010 werd aangesteld door Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP), zitten leden vanuit de overheid, de ziektekostenverzekeraar, voorschrijvers, apothekers en importeurs. Zij discussiëren over verbeteringen in de farmaceutische zorg. De enquêtes, die worden uitgevoerd door apotheekmedewerkers, stagiaires en Van der Werf zelf, zijn vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor het onderzoek. Na afloop van het onderzoek gaan de partijen in de commissie Rationeel Voorschrijven praten over mogelijke acties om de therapietrouw te verbeteren.

Bron: Amigoe Curaçao