Tekorten fondsen bij SVB CuraçaoVRIJDAG 10 AUGUSTUS 2012, WILLEMSTAD -De Sociale Verzekeringsbank SVB heeft de periode van 10-10-’10 tot en met het jaar 2011 afgesloten met aanzienlijke tekorten.Het resultaat van de gezamenlijke ZV/OV-fondsen (ziekte- en ongevallenverzekering) vertoont een tekort van 72 miljoen gulden. Het totale resultaat van de AOV/AWW-fondsen (ouderdomspensioen en weduwen- en wezenverzekering) vertoont een tekort van 126 miljoen. Over genoemde periode kende de SVB wel een positief beleggingsresultaat van bijna 21 miljoen.

AD 10-8-2012 SVB resultaten