Tekort Arubaanse overheid stijgt naar 50 tot 100 miljoen gulden Tekort overheid Aruba 2012 stijgt tussen 50 en 100 miljoen

VRIJDAG, 11 MEI 2012

ORANJESTAD — De regering moet miljoenen extra lenen dan wel bezuinigen om de gevolgen van de gesloten raffinaderij voor de overheidsfinanciën te kunnen opvangen. Een aanpassing van de onlangs goedkeurde begroting van 2012 lijkt bovendien onvermijdelijk. Dat blijkt uit berekeningen van de Centrale Bank van Aruba (CBA) die gisteren aan de vaste Statencommissie Financiële en Economische Aangelegenheden zijn gepresenteerd.

De commissie had hierom gevraagd om een indruk te krijgen van de gevolgen van de sluiting van de raffinaderij voor de economie en de overheidsfinanciën. Ook wilde de commissie scenario’s voor als de raffinaderij weer opengaat. Er zijn drie scenario’s gemaakt: een pessimistische waarbij de raffinaderij niet opent; een scenario waarbij de raffinaderij in september start (met een productie van 31,5 miljoen vaten en 100 miljoen dollar investering) en het meest gunstige scenario. Bij dat laatste scenario gaat de Bank ervan uit dat de raffinaderij in San Nicolas in augustus opent, met een productie van 36,9 miljoen vaten en een investering van 200 miljoen dollar in de fabriek.

Uit de berekeningen blijkt ieder geval dat de raming voor de economische groei (nominaal) een stuk lager is dan de 6,2 procent die CBA eerder aangaf, toen de sluiting van Valero nog niet was meegenomen. De Bank verwacht nu in het meest pessimistische scenario dat de GDP op -0,4 procent uitkomt; in het middenscenario groeit die nog met 3,3 procent en en in het meest optimistische geval met 4,5 procent. In ieder geval is dat allemaal flink lager dan waar de regering van uit gaat en waarop ze haar begroting heeft gemaakt. Zij is uitgegaan van een nominale groei van de economie van 8,2 procent. Doordat de economie echter veel minder sterk groeit, is de verwachting dus dat de inkomsten voor de overheid (zoals belastingen) veel lager uitvallen. Het gaat om een gat van 56 miljoen (in het meest gunstige scenario), dan wel 68 miljoen (middenscenario), dan wel in het ergste geval een gat van 104 miljoen florin. Het tekort loopt volgens de Centrale Bank dan ook in het gunstigste geval op naar 326 miljoen florin en in het slechtste geval op naar 374 miljoen florin.

AZV

Daarbij is echter nog niet het verwachte tekort van zorgverzekeraar AZV gerekend van 12 miljoen florin (conform begroting) dat de regering verplicht moet dekken. En eigenlijk is het tekort nog veel hoger dat wat de CBA-berekeningen aangeven, stelt de voorzitter van de vaste Statencommissie, Juan David Yrausquin (AVP). Yrausquin berekende zelf al eerder dat het tekort niet op 270 miljoen florin uitkomt waarvan de regering (en ook CBA) uitgaat, maar 350 miljoen florin. Vanwege dus het AZV-tekort, maar ook de geplande verkoop van het hospitaal waarvan de regering de opbrengst van 40 miljoen florin al bij haar inkomsten heeft opgeteld. Volgens Yrausquin moet je niet uitgaan van dergelijke incidentele inkomsten die bovendien nog niet zijn gerealiseerd.

Pensioen

In het meest optimistische scenario gaat het Statenlid er dan ook van uit dat het tekort dit jaar uitkomt op 367 miljoen florin en in het meest ongunstige geval zelfs op 424 miljoen florin. “Een onzekere factor is bovendien nog pensioenfonds Apfa, zoals de Centrale Bank ook aangaf. De overheid moet over 2010 nog 80 miljoen florin betalen en over 2011 90 miljoen florin aan het fonds.” Ook voor dit jaar moet de overheid nog de werkgeverspremies voor het ambtenarenpensioen afdragen. De regering is echter nog steeds met het pensioenfonds in discussie over hoeveel ze exact moet gaan betalen. Maar, zegt Yrausquin, het tekort zal hierdoor ook zeker weer toenemen als er niets gebeurt.

De Statencommissie gaat volgens hem eerst nog rustig de cijfers van de Centrale Bank doornemen. Ook zijn fractie gaat zich erover buigen en een standpunt bepalen. Maar de regering is nu aan zet. Deze heeft namelijk toegezegd voor volgend jaar het begrotingstekort te willen terugbrengen naar 3 procent (naar analogie van de EU-norm). Voor Aruba betekent dat dus een tekort van maximaal 175 miljoen florin. “We hebben tot nu toe nog niet van de regering vernomen dat ze daar van gaat afwijken”, aldus Yrausquin.