Tarieven specialisten Curaçao niet aangepast

DONDERDAG, 23 MEI 2013

WILLEMSTAD — Het land Curaçao handelt onrechtmatig jegens de medisch specialisten inzake het uitblijven van een aanpassing van de consulttarieven. Dat heeft de rechter maandag in een vonnis uitgesproken. Desondanks dwingt de rechter de regering er niet toe om de tarieven aan te passen.

De rechter waakt ervoor om op de stoel van de overheid plaats te nemen. De overheid heeft namelijk een ruime mate van beleidsvrijheid. Zeggen hoe de regering haar financiën ten behoeve van de gezondheidsvoorzieningen moet inrichten is volgens de rechter dan ook niet aan de orde. Wel tikt de rechter de regering op haar vingers. Zo zou de regering zich niet genoeg hebben ingespannen om de nieuwe beloningsstructuur voor zorgverleners (NBG) soepel te laten invoeren. Als de overheid van haar kant meer haar best had gedaan om de informatie voor de tariefvaststelling boven tafel te krijgen, had er als voorschot op de NBG een tussentijdse tariefsaanpassing hebben kunnen kunnen plaatsvinden.

De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) heeft de zaak tegen de overheid aangespannen omdat de huidige SVB-consulttarieven sinds 1986 niet zijn aangepast, terwijl die van de huisartsen wel in 2009 zijn verhoogd. Hierdoor zijn de consulttarieven van de huisartsen grotendeels iets hoger komen te liggen dan die van de medisch specialisten. De VMSC beoogde via de rechtszaak een einde te maken aan deze ontstane discrepantie. Bovendien heeft de toenmalige gedeputeerde van Volksgezondheid toegezegd om de tarieven aan te passen. Het Bestuurscollege is toentertijd akkoord gegaan met de nieuwe verhoogde tarieven. Echter de uitvoering hiervan is achterwege gebleven.

Inmiddels zou het land streven naar de invoering van een nieuw tarievenstelsel, de zogenaamde NBG. Daaraan is de invoering van het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB) en de basisverzekering ziektekosten gekoppeld. Vanwege de precaire financiële situatie van het land heeft de regering ervoor gekozen om de tarieven in september 2011 niet aan te passen. Volgens de rechter strookt het regeringsbesluit niet met het zorgvuldigheidsbeginsel omdat het besluit om geen tussentijdse tariefsaanpassing te doen niet zorgvuldig tot stand is gekomen omdat de relevante data hiertoe ontbraken. De rechter stelde aldus de VMSC in het gelijk zonder de vordering van de medisch specialisten toe te kunnen wijzen. Het land Curaçao moet de proceskosten voor rekening nemen.

Bron: Amigoe Curaçao