SZW-directeur BES: 'Aov en onderstandsuitkering te laag'WOENSDAG, 29 AUGUSTUS 2012

KRALENDIJK — De directeur van de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van het gelijknamige ministerie op Bonaire, Huub Bouwen, steekt zijn mening over de hoogte van het ouderdomspensioen (aov) en de onderstandsuitkering op Bonaire niet onder stoelen of banken. De verhouding met die uitkeringen in Nederland is scheef. Wie in Nederland woont krijgt tweemaal zoveel pensioen en uitkering als de burger in Caribisch Nederland. Ook hij vindt dat het ouderdomspensioen en de uitkering in Caribisch Nederland omhoog moeten.

Daarover wordt veel discussie gevoerd, zegt Bouwen. Maar het is wel een politieke discussie. Hoe zeer hij het ook zou willen, hij beseft dat hij niet zelfstandig de beslissing kan nemen om die compensaties te verhogen. Hij is slechts een simpele ambtenaar die uit Nederland is gekomen om te trachten Bonaire te helpen. Hij denkt dat hij wel zijn positie als directeur SZW kan aanwenden, om Den Haag ervan te overtuigen dat die compensaties omhoog moeten.

Onderstand

Op dit ogenblik ontvangen 215 personen een onderstandsuitkering op Bonaire. De helft daarvan zijn personen die arbeidsongeschikt zijn of die een geestelijke of lichamelijke handicap hebben, bijvoorbeeld de bezoekers van de Fundashon Kuido di Personanan Desabilitá, de stichting gehandicaptenzorg. Zij ontvangen de maximale uitkering van 500 dollar per maand. Bouwen: “In Nederland zouden zij ongeveer het dubbele ontvangen, maar daar zit het systeem van gehandicaptenzorg anders in elkaar”.

Een gezond iemand die geen werk kan vinden, ontvangt 200 dollar per maand. Zo iemand kan naast de uitkering ook klussen, zonder dat SZW daar moeilijk overdoet.

Aov

Bouwen komt er eerlijk voor uit, dat de inwoners van Bonaire eigenlijk een betere onderstandsuitkering en ouderdomspensioen verdienen. “Ik moet er wel bij zeggen, dat de ouderdomsuitkering, nu vastgesteld op 550 dollar per maand, vorig jaar met 6 procent is gestegen. De aov wordt geïndexeerd”, zegt hij.

Het pensioen wordt maandelijks, voor de eerste van de maand uitgekeerd, legt hij uit. Tot nu toe is dat steeds op tijd gelukt.  Alle informatie over de bijstandsuitkering, de aov en andere taken van SZW kan men terugvinden op de website www.rijksdienstcn.com.