SVB: Dubbele uitkering AOV drukt zwaar op uitgeput Curaçaos fondsVRIJDAG, 02 DECEMBER 2011

WILLEMSTAD — Het AOV-fonds is uitgeput. Uitvoeringsorganisatie van de oudedagsvoorziening SVB meldt dat de reserves van het fonds worden aangewend om de eindejaarsbonussen uit te keren. Deze maand krijgen gepensioneerden die tot oktober recht hadden op AOV het dubbele uitgekeerd, dat komt neer op een bedrag van 1780 gulden. In totaal is SVB 57 miljoen gulden kwijt om aan haar uitkeringsplicht te voldoen.

Volgens SVB-directeur Philip Martis is het reservefonds niet onuitputtelijk. “Je kunt dit een tijdje doen, maar daarna raakt het geld op. De regering moet zo snel mogelijk het aov-stelsel hervormen.” Dat is ook de mening van minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW, MAN). Hij is tot en met 4 december voor werkbezoek in Nederland. Hij bezoekt samen met adviseurs Viktor Monk en Jan de Wit experts van omvangrijke pensioenfondsen in het kader van de herstructurering van de oudedagsvoorziening en ouderenhuisvesting. Het advies verkeert in een eindfase.

De Commissie Herstructurering Oudedagsvoorziening heeft op 2 oktober haar opdracht afgerond. In opdracht van de Raad van Ministers heeft een ambtelijke werkgroep het advies nader uitgewerkt. Dit eindresultaat is op 9 november aan de ministerraad gepresenteerd. In vervolg hierop hebben de coalitiepartners een commissie samengesteld om, in overleg met minister Koeiman en zijn adviseurs, het definitieve scenario vast te stellen.

De uitvoering van de oudedagsvoorziening krijgt een nieuwe structuur. De huidige AOV-regeling wordt gesaneerd en een verplicht aanvullend pensioen voor alle werknemers wordt ingevoerd. Het beoogde doel is een maatschappelijk aanvaardbare en betaalbare oudedagsvoorziening te realiseren waarin burgers zo lang mogelijk de regie op hun eigen bestaan houden. Door de vergrijzing van de samenleving en de wijze van financiering van het fonds moet een steeds kleinere groep werkenden de kosten dragen van degenen die AOV genieten. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat, zonder maatregelen, in 2040 de verhouding tussen werkenden en AOV-trekkers ongeveer 2 op 1 is terwijl in 2020 het tekort in het fonds oploopt naar 5 miljard gulden. Op korte termijn, binnen vijf jaar, loopt het tekort op naar 500 miljoen gulden. Niets doen is daarom volgens de minister geen optie. Om de beoogde economische groei op basis van het nieuwe belastingplan in 2012 te effectueren, heeft Koeiman als doel gesteld de nieuwe pensioenvoorziening per 2013 operationeel te hebben.

Maatregelen
De oudedagsvoorziening betreft een complexe materie waarbij de belangen divers en groot zijn. Het beoogde doel om met een ‘maatschappelijk aanvaardbare’ voorziening te komen, vergen een weloverdachte aanpak en grote nauwkeurigheid. Het onderzoek is hierbij met name gericht op de flexibilisering van het pensioen, fiscale mogelijkheden om doorwerken te stimuleren, de inrichting van het vermogensbeheer en de uitvoering in geval van het verplicht pensioen (kapitaaldekking).

Voor het ministerie van SOAW is het welzijn van ouderen niet alleen afhankelijk van een bestaansminimum aan inkomen. In Nederland zal ook onderzoek plaatsvinden naar de arbeidsparticipatie van ouderen en methoden om dit te stimuleren, mogelijkheden om de kosten voor ouderen te beheersen waaronder ‘kleinschalig wonen’ en om de ouderenzorg doelmatiger in te richten. De oudedagsvoorziening moet daarom als een belangrijke component worden gezien in een integraal pakket om het welzijn van ouderen te waarborgen. Het beoogde resultaat van de reis is een helder inzicht te verkrijgen in de succesfactoren van geslaagde projecten op sociaal-economische grondslag.