SVB Curaçao: Bekendmaking Loongrens, Pensioenen en Premies

Bekendmaking van De Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
2 december 2011

Loongrens

De Directeur van de Sociale Verzekeringsbank maakt hierbij bekend aan alle werkgevers en werknemers dat ingaande 1 januari 2012 de loongrens voor de Ziekte- en Ongevallenverzekering als volgt is vastgesteld:

Per jaar Nafl. 59.654,40

Per maand Nafl. 4.971,20

Per week Nafl. 1.147,20

Per dag
bij een 5-daagse werkweek Nafl. 229,44

Per dag
bij een 6-daagse werkweek Nafl. 191,20

Pensioenen

De Directeur van de Sociale Verzekeringsbank maakt hierbij bekend dat voor het jaar 2012 de bedragen van de pensioenen als volgt zijn vastgesteld.

Algemene Ouderdomsverzekering

Ouderdomspensioen fl. 834,- per maand
Toeslag fl. 572,- per maand

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

voor weduwen/weduwnaars van:
t/m 39 jaar fl. 387,- per maand
40 t/m 48 jaar fl. 506,- per maand
49 t/m 57 jaar fl. 633,- per maand
58 en 59 jaar fl. 834,- per maand

Invalide weduwen/weduwnaars
met één of meer wezen fl. 834,- per maand

voor halve wezen van:
0 t/m 9 jaar fl. 279,- per maand
10 t/m 14 jaar fl. 305,- per maand
15 t/m 24 jaar die schoolgaand en/of invalide zijn fl. 334,- per maand

voor volle wezen van:
0 t/m 9 jaar fl. 305,- per maand
10 t/m 14 jaar fl. 334,- per maand
15 t/m 24 jaar die schoolgaand en/of invalide zijn fl. 385,- per maand

Premie AOV / AWW 14%
werkgeversaandeel: 7,5%
werknemersaandeel: 6,5%

Premie-inkomensgrens AOV/AWW: Nafl. 93.000,-

Premies (uitgedrukt in percentages van het inkomen)

AOV 13%
werkgeversaandeel: 7,00%
werknemersaandeel: 6,00%

AWW 1%
werkgeversaandeel: 0,5%
werknemersaandeel: 0,5%

OV 0,5
-5% afhankelijk van de gevarenklasse en volledig ten laste van de werkgever

ZV 12,5%
werkgeversaandeel: 8,3%
werknemersaandeel: 2,1%
overheidsaandeel: 2,1%

Premies-inkomensgrens voor de AOV en AWW: Naf. 93.000,00