Surseance voor Curaçaose botikas

22 DECEMBER 2014

Willemstad - De rechter-commissaris heeft de Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wilhelmina’ definitieve surseance verleend voor een periode van negen maanden.

Dat bevestigt bewindvoerder Robert Bottse. Hij werd in deze functie aangesteld toen ‘Botica Wilhelmina’ op 14 oktober voorlopige surseance werd verleend. De apotheken waar het om gaat zijn Botica Plasa, Botica Banda Abou en Botica Montaña Abou. De exploitatie ervan is al een tijdje geleden stopgezet; al voor de surseance waren ze niet meer operationeel.

De oorzaak van de surseance wordt door de bewindvoerder aldus omschreven: een toenemende verslechtering van de liquiditeit door de wereldwijde introductie van generieke geneesmiddelen die substantieel lager in prijs zijn; de door de overheid aangepaste receptregelvergoeding in verband met de basisverzekering ziektekosten (bvz); de te hoge personeelskosten; en een slecht inkoopbeleid.

De Coöperatieve Consumenten Vereniging ‘Botica Wilhelmina’ telt zo’n 38 personeelsleden. Door het uitblijven van hun salarisbetalingen hadden enkele werknemers besloten het faillissement aan te vragen. Om dit te voorkomen én omdat er gewerkt werd aan een reorganisatie besloot het bestuur surseance van betaling aan te vragen. Het bestuur is er nog niet in geslaagd een geldschieter te vinden.

De hoop is nu gevestigd op Fekoskan. Dit overkoepelend orgaan voor op Curaçao gevestigde coöperatieve spaaren kredietverenigingen heeft aangegeven dat onder de leden van de Algemene Spaaren Kredietcoöperatie ACU de bereidheid zou bestaan om middels het kopen van ledencertificaten van de ‘Botica Wilhelmina’ zorg te dragen voor een kapitaalinjectie, op voorwaarde dat er geen twijfels bestaan over de levensvatbaarheid van de apotheken.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao