Surinamers in diaspora krijgen wettelijke status

DE WARE TIJD:

23/08/2012

DEN HAAG - De regering gaat spoedig de wet 'personen van Surinaamse origine' aan De Nationale Assemblee (DNA) ter goedkeuring aanbieden. In deze wet staan onder andere de rechten en plichten van Surinamers in de diaspora. De regering zal na goedkeuring van deze wet het beleid naar deze groep uitstippelen. Op aandringen van dWT geeft coalitietopper Jules Wijdenbosch toe dat op het kiesrecht na, het in de bedoeling ligt de Surinamers in de diaspora vrijwel dezelfde rechten te geven als ingezetenen.

Werken, zakelijke activiteiten ontplooien, studeren en het vervullen van bepaalde ambten waarvoor de Surinaamse nationaliteit voor vereist is, zijn enkelen van de rechten die de wet hen zal toebedelen. In het concept zal duidelijk vervat zijn dat de Surinamers in diaspora geen passief kiesrecht krijgen en daarmee zich niet kandidaat kunnen stellen voor De Nationale Assemblee, het presidentschap en vice- presidentschap.

Er moet nog besproken worden of ze wel actief kiesrecht krijgen en daarmee hun stem kunnen uitbrengen bij de algemene geheime en vrije verkiezingen. "Maar ik benadruk dat ik niet vooruit wil lopen op zaken, omdat deze zaak nog verder besproken moet worden", drukt Wijdenbosch de krant enkele malen op het hart. Volgens het concept valt elke Surinamer met een vreemde nationaliteit en die geboren is in Suriname of van wie tenminste een ouder in Suriname is geboren onder deze wet. "Wij vinden dat de status van de Surinamers in het buitenland door De Nationale Assemblee bepaald moet worden”, benadrukt Wijdenbosch om aan te geven dat niets vaststaat.

Diaspora enthousiast

Roy Ho Ten Soeng, voorzitter van het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO), reageert heel enthousiast. "Eindelijk hebben we een regering die dit aanpakt. Vorige regeringen hebben het steeds bij praten gehouden en wij Surinamers in het buitenland werden aangekeken als lafaards die van het land weggevlucht zijn."

Ho Ten Soeng zei op het Kwakoe-festival reeds zijdelings over het plan te hebben gehoord. Voor hem is het begrijpelijk dat er geen passief kiesrecht zal komen voor de Surinamers in de diaspora. "Anders kan je straks een regering in Suriname krijgen die vanuit het buitenland bestuurd wordt." Wel hoopt de SIO-voorzitter dat er actief kiesrecht komt. Hij haalt Nederland als voorbeeld aan. "Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn, kunnen stemmen. We zouden zeer toejuichen als ook wij in Suriname mochten stemmen." In Nederland wonen ruim 340.000 Surinamers.

Ho Ten Soeng hoopt dat de Surinaamse regering het SIO als het aanspreekpunt ziet voor verdere uitstippeling van het diasporabeleid voor wat de Surinaamse Nederlanders betreft. Het SIO is nu reeds het aanspreekpunt voor de Nederlandse regering als het om Surinamers in Nederland gaat. "Maar wij hebben ook een databank van Surinaamse Nederlanders die hun diensten aan Suriname willen aanbieden. We hebben reeds de structuur hier", pleit Ho Ten Soeng waarom het SIO het aanspreekpunt voor de Surinaamse regering moet worden.-.