Suriname telt 534.000 inwoners na opschoning bevolkingsregister voor rapport Centraal Geautomatiseerde Bevolkingsadministratie

DE WARE TIJD:

Suriname telt nu 534.000 inwoners

15/05/2012

Paramaribo - Suriname telt momenteel 534.000 inwoners. Het gaat om 498.000 Surinamers en 36.000 buitenlanders. Het kiezersbestand dat in 2010 nog 324.000 groot was, is nu gegroeid naar 331.000.

Consultant Anton Paal van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) die deze cijfers tegenover dWT bevestigt, zegt dat de Surinaamse bevolking jaarlijks met één procent groeit.Paal heeft de vorige week samen met Michael Kromodimedjo, systeembeheerder van het CBB, het ‘Rapport over de vaststelling van de status quo van het CBA-bestand’ aan Binnenlandse Zaken-minister Soewarto Moestadja overhandigd. In dit rapport zijn de bovengenoemde actuele cijfers verwerkt. Moestadja zegt het rapport grondig aan het bestuderen te zijn, waarna hij een reactie zal geven. Uit de volkstelling van 2004 bleek dat Suriname 492.829 inwoners rijk was. In augustus start het Algemeen Bureau voor de Statistiek met een nieuwe volkstelling.

Opschoning gaat door

Volgens Paal is de jaarlijkse groei van de bevolking met één procent ‘een normale groei’. Hoewel verdere opschoning van de bevolkingsregisters en de bevolkingsadministratie dagelijks plaatsvindt, verwacht hij geen grote verschuivingen in de cijfers. In het rapport zijn al veel details verwerkt. Gebleken is dat mensen onterecht op de kiezerslijsten stonden en dat anderen er juist niet op voorkwamen. Die zaken zijn rechtgetrokken. Paal is er van overtuigd dat als de autoriteiten zich aan dit rapport houden er geen noemenswaardige problemen ontstaan met de kiezerslijsten. “Als we ons aan deze resultaten houden kunnen op elk gewenst moment van de dag, met één druk op de knop zaken worden geproduceerd voor het houden van algemene vrije verkie zingen”.

Districten
Volgens Paal is er geen sprake van een automatische groei van het aantal inwoners in alle tien districten. In Coronie bijvoorbeeld is juist te merken dat de bevolking weggetrokken  is naar andere districten. Paramaribo is qua inwonersaantal gegroeid, omdat “er meer mensen geboren worden dan er dood gaan”. De voornaamste groei maakt op dit moment Wanica mee. Gebleken is dat Wanica in trek is als het om de urbanisatie gaat.

“De mensen die zich in Wanica kandidaat zullen stellen, kunnen hun borst alvast nat maken. Want bij de komende verkiezingen heb je veel meer stemmen nodig om een zetel te krijgen.” Als de trend zich blijft voordoen, verwacht de CBB-consultant dat over ruim vijftien jaar Wanica meer inwoners zal tellen dan Paramaribo. Paal acht zich niet bevoegd gedetailleerde cijfers over het rapport te geven en laat dit over aan minister Moestadja.

Onbestelde oproepingskaarten
Met de opschoning van de bevolkingsregisters en de kiezerslijsten wordt ook tegelijkertijd gewerkt aan het oplossen van het vraagstuk van onbestelde oproepingskaarten. In 2005 waren er 69.000 onbestelde oproepingskaarten tegenover 333.000 kiezers. Met de huidige opschoning is volgens Paal bevestigd dat er in 2005 te veel kiezers onterecht op de lijsten stonden. “In 2005 is twintig procent van de oproepingskaarten niet bezorgd. In 2010 was het voor het eerst in de geschiedenis het aantal onbestelde oproepingskaarten op 10,3 procent van het totale aantal kiezers lag.” Ook Paal was hierover verrast, omdat hij de verwachting had dat dit percentage zou uitkomen op 17,5 procent. In 2010 ging het om 324.369 kiezers. Gezien de groei van de bevolking met jaarlijks één procent en daarmee samenhangend ook de groei van het kiezersbestand verwacht het assembleelid dat bij de verkiezingen van 2015 er ruim 341.000 kiezers zullen zijn. Hij is van overtuigd dat met een intensieve aanpak in zes maanden tijd, de meest controleerbare kiezerslijst ooit geproduceerd kan worden. Er doen zich wat kleine logistieke fouten op de lijsten voor, die de komende maanden gecorrigeerd zullen worden. Paal en Kromodimedjo hebben ruim drie maanden aan het rapport gewerkt.