Suriname riskeert reprimande om antiwitwasbeleid

DE WARE TIJD:

29/02/2012

Paramaribo - Suriname riskeert een reprimande en plaatsing op een zwarte lijst indien een aantal cruciale maatregelen wat betreft het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme niet uiterlijk augustus dit jaar worden getroffen.

Zo zal de bestaande wetgeving moeten worden aangescherpt, terwijl ook nieuwe wetten gemaakt dienen te worden. Intussen heeft de regering zich politiek gecommitteerd de vereiste acties te ondernemen om haar beleid op spoor te brengen met dat van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Deze mededelingen deden justitieminister Martin Misie-djan, advocaat-generaal Roy Baidjnath-Panday en CFATF-voorzitter Cherno Jallow op vragen van de Ware Tijd, gisteren na een anti-witwasseminar.

Aanbevelingen

Van de zestien cruciale aanbevelingen van de CFATF heeft Suriname volgens Baidjnath-Panday tot nu toe slechts aan één volledig invulling gegeven, zes zijn gedeeltelijk uitgevoerd of nog in uitvoering, terwijl de overige nog onaangeroerd zijn.

Onder andere moet nog wetgeving komen om financiering van terrorisme strafbaar te stellen, regelgeving voor de niet-financiële dienstensector, toe- zicht en wet- en regelgeving voor de auto-, juweliers-, gokbranche en handel in onroerend goed. Ook moet een beleid komen om verplicht te stellen dat meldplichtigen gegevens over ongebrui- kelijke of verdachte transacties langer dan zeven jaar in hun boeken moeten laten staan. Op het stuk van internationale samenwerking, en met name meewerken aan rechtshulp- verzoeken van andere landen scoort Suriname heel goed, aangezien aan alle buitenlandse rechtshulpverzoeken om gegevens uit te wisselen wordt voldaan. Wat betreft het uitwisselen van gegevens omtrent melding van ongebruikelijke transacties schiet het land nog te kort, zei Baidjnath-Panday, die ook voorzitter is van de Anti-Money Laundering Commissie. Hij deelt mee, dat het de regering menens is om debottlenecks in augustus dit jaar weg te nemen.

Suriname werkt mee

CFATF-topper Jallow, is ingenomen, dat Suriname volledig meewerkt met de regionale witwaswaakhond, om aan de vereisten te voldoen.

De besprekingen met de regering en overheidsinstanties zijn tot nu toe vruchtbaar geweest en Jallow is ervan overtuigd dat Suriname alles op alles zal zetten om alle aanbevelingen op te volgen. In augustus vindt een evaluatie plaats en indien wordt vastgesteld dat toch niet is voldaan, de hervormingen niet hebben plaatsgevonden en de samenwerking stroef gaat, komt CFATF uit met een publieke verklaring waarin het land op de vingers wordt getikt. Ook komt een internationale waarschuwing aan de rest van de wereld waarin wordt aangegeven dat het land niet voldoet aan de internationale vereisten wat betreft de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. “Dit zal zeker consequenties hebben”, zegt Jallow. Zo kunnen investeerders kopschuw worden en loopt het imago van het land internationale schade op.

Samenhangend pakket

Baidjnath-Panday rekent er op, dat het niet zover komt. De autoriteiten hebben reeds voorzichtig laten doorschemeren dat ze alles in het werk zullen stellen om hun deeltaak bij de acties die ondernomen moeten worden, aan te pakken. Het moet een samenhangend pakket aan maatregelen en acties worden. Behalve de Centrale Bank van Suriname die acties onderneemt wat betreft het helpen concipiëren van nieuwe wetgeving of aanpassing van bestaande, hebben ook de ministerraad, de Staatsraad en het parlement een rol te vervullen in het proces om de vereiste wetgeving tot stand te brengen. Hij hoopt dat de evaluatie van augustus “gunstig” wordt voor Suriname.