Suriname presteert niet slecht, Single market Caricom functioneert voor 64 procent

DE WARE TIJD:

24/01/2012

Paramaribo - De Caricom Single Market & Economy (CSME) functioneert over de gehele linie maar voor ongeveer 64 procent. Zo blijkt uit studies die de afgelopen drie jaar in opdracht van het Caricom Secretariaat zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de vijf kernaspecten van de regionale economische integratie wel gestalte hebben gekregen, maar nog niet naar volle tevredenheid zijn uitgedrukt.

De kernbeleidsgebieden komen tot uiting via transacties tussen de regeringen, Caricom-bedrijven en personen. De CSME functioneert op basis van een bepaalde centrale wet- en regelgeving, een aantal institutionele arrangementen en administratieve processen. Deze juridische, institutionele en administratieve maatregelen zijn onderdeel van grondbeginselen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld in hoeverrethe single market wel of niet werkt.

Niet slecht
Hennah Djosetiko, onderdirecteur Handel, op het ministerie van Handel en Industrie, zegt desgevraagd, dat Suriname het “niet slecht” doet wat betreft het implementeren van de regels en afspraken die verband houden met de single market & economy. “We zijn nog niet klaar, maar we zijn goed op weg. We doen het niet slecht”, stelt ze. Wat betreft het vrije verkeer van goederen en diensten heeft Suriname reeds alle barrières weggenomen.

Wel moeten op verschillende gebieden een aantal administratieve zaken nog helemaal in orde gemaakt worden. Intussen wordt evenals de overige Caricom-landen hard gewerkt aan het standaardiseren van processen en formulieren. Op regelmatige basis vinden consultatierondes plaats met betrokken groepen, organisaties of overheidsdiensten. De economische integratie in de regio is een continu proces.

Kernbeleidsgebieden
De vijf kernbeleidsgebieden behelzen onder ander het vrije verkeer van gekwalificeerd kader, dat voor 66 procent al operationeel is en het vrije verkeer van goederen, die al voor 80 procent effectief is. Het vrije dienstenverkeer tussen de Caricom-landen doet het met 37 procent het slechtst, terwijl het vrijelijk over en weer brengen van kapitaal voor zeker 72 procent al werkt. Het recht om vrijelijk een bedrijf te vestigen wordt al voor 64 procent geëffectueerd. In een communiqué geeft het Caricom Secretariaat aan dat op het stuk van het vrije verkeer van gekwalificeerd kader nog verdere verbetering noodzakelijk is. De administratieve uitvoering van de gemaakte afspraken tussen overheidsdiensten en Caricom-burgers laat nog te wensen over.