Suriname neemt hiv-diensten op in bestaande gezondheidszorg

DE WARE TIJD:

Volksgezondheid plaatst hiv-diensten in bestaande gezondheidszorg 

14/05/2012

Paramaribo - Het ministerie van Volksgezondheid is voornemens hiv-diensten op te nemen in de bestaande gezondheidszorg. Dit staat aangegeven is een duurzaamheidsplan. Voorts heeft het ministerie op zijn begroting van dit jaar SRD 6.2 miljoen opgebracht voor hiv-remmers, zorg, informatiecampagnes, gratis testen en andere activiteiten.

Het vrijmaken van de fondsen door Volksgezondheid is een reactie op de stopzetting door het Global Fund van de ondersteuning van het Surinaamse hiv-programma. Dit VN-lichaam vindt dat Suriname gezien zijn economische positie een middenstandsland is en daarom niet langer in aanmerking komt voor fondsen.

Het ministerie zegt dat tussen 2005 en 2012 het Global Fund ongeveer 9 miljoen US dollar ondersteuning heeft gegeven aan de Surinaamse strijd tegen hiv. Het ministerie meent dat samen met ngo’s de basis zou zijn gelegd voor een eigen, zelfstandige respons op hiv. Het resultaat van de inspanningen wordt inmiddels zichtbaar, want het aantal nieuwe infecties daalt en er sterven minder mensen aan aids.

Volgens een recente schatting van Unaids, de VN-organisatie die de wereldwijde respons op hiv coördineert, zou nu rond de één procent van de volwassen bevolking van Suriname met hiv leven. Overigens is het virus evenals suikerziekte en hoge bloeddruk nu aangemerkt als een chronische aandoening. Dit wil zeggen dat het een ziekte is waarmee kan worden doorgeleefd, zolang men zich houdt aan een aantal voorschriften.

Per eind januari vergoedt de overheid alle remmers van mensen die met hiv leven, waardoor Suriname volgens Volksgezondheid een voortrekkersrol heeft in het Caribisch Gebied. Volksgezondheid geeft aan dat het Global Fund het Surinaamse beleid heeft gekwalificeerd als goed en dat op basis daarvan opnieuw een beroep is gedaan op het fonds. Daarbij wordt gefocust op de meest kwetsbare groepen in de samenleving.-.