Suriname nalatig bij aanpassen anti drugswetten

26/05/2017

PARAMARIBO - Suriname moet dringend de wetgeving aanpassen om het vervaardigen van de handel in drugs aan banden te leggen. Onder druk van de Verenigde Naties worden lidlanden aangemaand te zorgen voor gedegen controle op precursoren, ofwel chemische stoffen en andere producten die worden gebruikt in industrieën, de wetenschap en de gezondheidszorg.

Ze worden ook op grote schaal gebruikt om hard drugs zoals xtc te vervaardigen. Internationaal is er ernstige bezorgdheid over vooral de betrokkenheid van kinderen en jongeren, maar ook over de financiële en bestuurlijke mogelijkheden die criminele organisaties krijgen. Suriname is geen producent van precursoren, maar wel importeur. Er blijkt onvoldoende controle te zijn op hoe de import plaatsvindt, de hoeveelheden die worden geïmporteerd en voor welke sectoren en personen ze bestemd zijn. De Nationale Assemblee is bezig de wet op verdovende middelen aan te passen in samenwerking met onder andere de regering en het Openbaar Ministerie.

De zogenaamde negatieve importlijst van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme waarop deze chemische stoffen voorkomen is aangepast. Het is de bedoeling in de herziene wet het bezit en verhandelen van sommige van deze stoffen strafbaar te stellen. Er moet op aandrang van de volkerenorganisatie ook een controleorgaan aan de wet worden toegevoegd. Suriname heeft in 1993 het verdrag van Wenen, dat beoogt de productie van en de handel in verdovende middelen te ontmoedigen dan wel uit te bannen, geratificeerd maar de nationale wetgeving niet daaraan aangepast.

Bron: de Ware Tijd, Suriname