‘Suriname heeft OAS-aanbevelingen niet uitgevoerd’

27/05/2017

PARAMARIBO - Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) heeft donderdag in De Nationale Assemblee de regering verweten dat ze aanbevelingen over de aanpak van drug niet heeft opgevolgd. Die aanbevelingen zijn gedaan door Cicad, het anti drugsorgaan van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Dit orgaan heeft in 2014 bij haar driejaarlijkse reguliere evaluatie over Suriname, verdeeld over vijf categorieën 27 aanbevelingen gedaan. Dit jaar wordt Suriname weer geëvalueerd. De kans bestaat dat wanneer blijkt dat de aanbevelingen niet zijn opgevolgd het land op een zwarte lijst van de OAS kan worden geplaatst. Een negatieve evaluatie betekent dat Suriname binnen de OAS en bij de Cicad zal worden aangemerkt als drugs doorvoerland.

Daarnaast kunnen internationaal sanctiemaatregelen tegen het land worden genomen en kan het in zekere mate geïsoleerd raken. In het Multilaterale Evaluatie Mechanisme (MEM) rapport over Suriname wordt er onder andere op aangedrongen dat de Nationale Anti Drugsraad, wederom wordt geïnstalleerd en op het hoogste niveau verregaande controlebevoegdheden krijgt. Er wordt ook gevraagd om inhoud en uitvoering te geven aan een antidrugsbestrijdingsplan als deel van de langetermijnplanning van de regering.

Het Cicad valt erover dat Suriname geen preventief beleid heeft tegen de productie, het verhandelen en gebruiken van drugs. Dit beleid zou afgestemd moeten zijn op internationale normen, met duidelijke meetindicatoren. In dit preventieve beleid moeten risicogroepen in de samenleving goedgelokaliseerd en aangeduid worden. Een groot deel van de aanbevelingen heeft te maken met nog te ontwikkelen beleidsdoelen, veel nieuwe wetgeving of het aanpassen van bestaande wetten.

Andere aanbevelingen hebben te maken met het institutionaliseren van overheidsinstituten die zelfstandig wetten moeten uitvoeren en controlerende bevoegdheden krijgen. Mathoera kent vanuit haar vorige functie als commissaris van politie het MEM-rapport en vreest dat de volgende evaluatie zeer negatief zal uitvallen voor Suriname. Zij noemt de cijfers over illegale productie van xtc-pillen en het gebruik daarvan door steeds meer jongeren schrikbarend.

Bron: de Ware Tijd, Suriname