Suriname en Venezuela vertonen grootste economische krimp

09/03/2017

PARAMARIBO - Suriname en Venezuela vertonen in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio de grootste economische terugval over het jaar 2016, met negatieve vooruitzichten voor de toekomst. In Venezuela is de economische val -10 procent en in Suriname is dat -9 procent.

De economie draait op de collectieve sectoren die ervoor zorgdragen dat er wel of geen economische groei is. Wat Suriname betreft vertonen deze overheidssectoren vanaf de laatste maanden van 2013 grote procentuele dalingen ten opzichte van andere landen. De recessie in Suriname sinds 2016 is de diepste val die het land ooit heeft meegemaakt.

Econoom Steven Debipersad van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft dinsdagavond tijdens een lezing van Stichting Kennis Kring de Surinaamse economie gedefinieerd. Hij deed dat op basis van officiële documenten van internationale kredietratingbureaus, de Financiële nota van het ministerie van Financiën, het jaarplan 2017, informatie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname en databronnen van het internet.

Dat Suriname een economische val van -9 procent kent, moet volgens Debipersad gezien worden in de mate waarop de landen op het Zuid-Amerikaans continent economisch hebben gepresteerd. Aanvankelijk werd half 2016 aangenomen dat Suriname met een economische daling van -7 procent zou eindigen. Het werden echter twee minpunten meer door de steeds toenemende recessie in het land.

Om vast te stellen of de Surinaamse recessie inderdaad te maken heeft met een internationale crisis, presenteert de econoom internationale data van onder andere het Internationale Monetaire Fonds. Daaruit blijkt dat in 2016 de wereldeconomie juist is gegroeid met een gemiddelde van 3 procent. De rijke landen maakten een economische groei door van 1,9 procent. In Azië was de gemiddelde groei 6 procent en voor de Amerikaanse regio was de groei minder dan 0,5 procent.

Bron: de Ware Tijd, Suriname